Walne Zgromadzenie

Kończący kadencję Zarząd PSIP zwołuje Walne Zgromadzenie podczas którego przeprowadzone zostaną wybory nowych władz Stowarzyszenia. Data i miejsce: 07.04.2018 (sobota), godz.13:30-I termin, godz.13:45-II termin. Warszawa, ul. Katowicka 18. Proponowany porządek obrad zostanie rozesłany nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.