AKTUALNOŚCI

  • POWOŁANIE SEKCJI ISTDP
    Z radością informujemy, że w dniu 6 maja 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji ISTDP przy PSIP. W wyniku głosowania przez członków założycieli (szesnaście osób) został wybrany Zarząd Sekcji ISTDP w składzie: Leszek Jaworski, Łukasz Kubiak, Beata Załoga. Przewodniczącą Zarządu Sekcji ISTDP została wybrana Beata Załoga. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Aneta Mazurkiewicz, Gorgonia […]
    psip - 20 października 2016
  • WALNE ZEBRANIE SEKCJI ISTDP
    Koleżanki i Koledzy, Zapraszamy na Walne Zebranie  Sekcji ISTDP przy PSIP, które odbędzie się w 19 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Freta 10 (Klasztor Dominikanów). Zgodnie z naszym regulaminem do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy uchwalanie kierunków działalności Sekcji ISTDP. Dyskusja nad kierunkami działania Sekcji będzie głównym celem tego zebrania. Przewidywany porządek zebrania (pobierz) Zapraszamy […]
    psip - 20 października 2016