IV Międzynarodowa Konferencja

Integracja Psychoterapii:
Badania, doświadczenia, Perspektywy

29-31 maja 2020 r.

Zapraszamy na kolejną konferencję organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii. Tym razem tematem przewodnim będzie „Integracja psychoterapii: badania, doświadczenia, perspektywy”.

Różne modele psychoterapii mają swoje empiryczne i naukowe podstawy. Ciągle jednak rodzą się pytania, zarówno wśród praktyków, jak osób poszukujących pomocy, dotyczące skuteczności psychoterapii. Na konferencji chcemy rozmawiać o najnowszych trendach opartych na badaniach naukowych oraz doniesieniach klinicystów, zastanowić się nad kluczowymi czynnikami wpływającymi na jakość leczenia. Chcemy pomyśleć o roli integracji psychoterapii, jej wpływu na zwiększenie skuteczności naszej pracy.

Na naszych trzech poprzednich konferencjach gościliśmy najwybitniejszych współczesnych badaczy, twórców i praktyków psychoterapii. Byli to m.in. Martha Stark, Stanley B. Messer, Leslie Greenberg, Louis Castonguay, Gianni Francesetti, Michael Lambert, John Norcross, Kenneth Frank, George Silberschatz. W maju 2020 chcemy podtrzymać międzynarodowy charakter naszej debaty.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

TABELA OPŁATtylko do 15 grudnia 2018 r. niższa opłata za udział w Konferencji

Studenci studiów magisterskich 295 zł
uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty 370 zł
członkowie PSIP* 410 zł
Pozostali 520 zł

* Zniżka przysługuje wyłącznie osobom, które mają opłacone składki członkowskie.

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Konferencja naukowa 2020 Imię Nazwisko

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat:
– do 1 grudnia 2019: koszt rezygnacji – 50% opłaty konferencyjnej;
– od 2 grudnia 2019: w przypadku rezygnacji brak zwrotu opłaty konferencyjnej, istnieje możliwość przepisania uczestnictwa na inną osobę.