POWOŁANIE SEKCJI ISTDP

Z radością informujemy, że w dniu 6 maja 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji ISTDP przy PSIP. W wyniku głosowania przez członków założycieli (szesnaście osób) został wybrany Zarząd Sekcji ISTDP w składzie: Leszek Jaworski, Łukasz Kubiak, Beata Załoga. Przewodniczącą Zarządu Sekcji ISTDP została wybrana Beata Załoga. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Aneta Mazurkiewicz, Gorgonia Wróble-Sucharska, Justyna Pronobis-Szczylik.
Powstanie naszej Sekcji ISTDP spotkało się z ciepłym przyjęciem i uznaniem ze strony znanych nam nauczycieli ISTDP (Jona Fredericksona, Patrycji Coughlin, Allana Abbassa, Kristin Osborn oraz innych znaczących osób na forum IEDTA).
Cieszymy się, że możemy Was zaprosić do włączenia się w działalność Sekcji ISTDP.
Członkowie PSIP by zapisać się do Sekcji ISTDP powinni złożyć deklarację członkowską Sekcji ISTDP w siedzibie Sekcji ISTDP (03-932 Warszawa ul. Katowicka 18). Deklarację można również zostawić w sekretariacie Laboratorium Psychoedukacji.
Osoby, które chcą być członkami Sekcji ISTDP a nie należą do PSIP, powinny najpierw zostać członkami PSIP a następnie złożyć deklarację członkowską do Sekcji ISTDP.
Wstępnie termin Walnego Zebrania Sekcji został ustalony na dzień 19 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Freta 10 (Klasztor Dominikanów). Zaproszenie na Walne Zebranie zostanie wysłane do członków Sekcji ISTDP na dwa tygodnie przed terminem.
Mamy nadzieję, że Sekcja ISTDP pozwoli nam na wspólne rozwijanie naszej wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych i żywą wymianę doświadczeń oraz dbanie o wizerunek podejścia ISTDP jako profesjonalnego nurtu psychoterapeutycznego.

Zarząd Sekcji ISTDP
Leszek Jaworski, Łukasz Kubiak, Beata Załoga