STRUKTURA – SEKCJA ISTDP

Zarząd Sekcji ISTDP

Beata Załoga (Przewodnicząca Zarządu Sekcji ISTDP)
Leszek Jaworski
Łukasz Kubiak

Komisja Rewizyjna

Aneta Mazurkiewicz
Justyna Pronobis – Szczylik
Gorgonia Wróbel – Sucharska