STRUKTURA – SEKCJA ISTDP

Zarząd Sekcji ISTDP

Beata Załoga

Beata Załoga

Przewodnicząca Zarządu Sekcji ISTDP
Leszek Jaworski

Leszek Jaworski

Łukasz Kubiak

Łukasz Kubiak

Komisja Rewizyjna

Aneta Mazurkiewicz
Justyna Pronobis – Szczylik
Gorgonia Wróbel – Sucharska