REFLEKSJE PO IV SEMINARIUM PSIP

Dużym zainteresowaniem cieszyło się IV seminarium pt. ” Psychoterapia a podejścia rozwojowe (coaching, trening, mentoring): integracja czy ostra granica? Zaproszonymi gośćmi byli: Wojciech Eichelberger, Krzysztof Mazur, Paweł Pilich, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska oraz Katarzyna Waluchowska.

 

Paneliści i uczestnicy zastanawiali się, czy jest w ogóle możliwe łączenie psychoterapii z podejściami rozwojowymi, a jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób. W trakcie spotkania omówione zostały takie kwestie jak: uczestniczenie pacjenta/klienta jednocześnie w dwóch procesach (np. psychoterapii i coachingu), kierowania klientów coachingu\mentoringu\treningu na psychoterapię, podobieństw i różnić między omawianymi dyscyplinami, korzeni wszystkich podejść rozwojowych i psychoterapii w psychologii, potrzeby dialogu między przedstawicielami wszystkich dyscyplin, psychoterapii dla coachów, superwizji coachingu u superwizora, będącego psychoterapeutą i coachem. Dyskusja była wstępem do rozważań nad poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o integrację psychoterapii i podejść rozwojowych.

Katarzyna Poluga

Posted in Uncategorized