REFLEKSJE PO V SEMINARIUM PSIP

18 kwietnia 2015 odbyło się ostatnie, piąte seminarium organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii w roku akademickim 2014/2015. Tematem przewodnim spotkania były pytania „Czy i w jaki sposób można zwiększać skuteczność praktyki psychoterapeutycznej?”. W dyskusji poprowadzonej przez dr. Rafała Styłę udział wzięli prof. Barbara Tryjarska, prof. Ewa Trzebińska, dr Jerzy Pawlik oraz dr Paweł Holas.

W trakcie spotkania dyskutanci jednomyślnie zgodzili się, że skuteczność psychoterapii – w wymiarze indywidualnym jak i ogólnym – może być zwiększana. Dyskusja toczyła się wokół pomysłów, spostrzeżeń i przewidywań dotyczących tego, co może być źródłem wzrostu skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych. Pojawiały się takie tematy jak: znaczenie przenikania się wiedzy z nauk podstawowych (w tym przede wszystkim z psychologii) do praktyki psychoterapeutycznej, innowacyjne zastosowanie farmakoterapii w toku psychoterapii, zastosowanie idei konsylium wychodzącej poza praktykę tradycyjnej zespołowej superwizji, znaczenie doboru technik do osobowości i problematyki pacjenta (w tym posiadanie wiedzy na temat ograniczeń stosowania własnej metody), wiedza na temat dobrego funkcjonowania człowieka, rola przygotowania pacjenta do terapii, przygotowanie terapeuty do wykonywania zawodu (szkolenie, i stałe doszkalanie się, terapia własna) oraz jego zadbanie o własny dobrostan. Publiczność brała aktywny udział w dyskusji poprzez pytania oraz dzielenie się własnymi refleksjami i doświadczeniami. Omawiany był m.in. temat wpływu systemu finansowania terapii w Polsce oraz doświadczenia z zastosowania techniki nagrywania sesji terapeutycznych.

dr Rafał Styła

 

Posted in Uncategorized