SEMINARIUM IV (2014/2015)

7/03/2015 – PSYCHOTERAPIA A PODEJŚCIA ROZWOJOWE (COACHING, TRENING, MENTORING): INTEGRACJA CZY OSTRA GRANICA?

W trakcie seminarium podjęta zostanie dyskusja na temat możliwości integrowania coachingu, treningu lub mentoringu z psychoterapią. Czy jest w ogóle możliwe łączenie psychoterapii z podejściami rozwojowymi, a jeżeli tak, to kiedy?

W dyskusji postawione zostaną m. in. następujące pytania:

  • Czy psychoterapia i coaching/ trening/ mentoring mogą być prowadzone równolegle?
  • Czy psychoterapeuta w pracy z pacjentem może korzystać z technik stosowanych w coachingu / treningu / mentoringu? Jeśli tak, to z jakich, kiedy i w jakim celu?
  • Czy psychoterapeuta może w pewnych przypadkach kierować na coaching, trening, mentoring?
  • Kiedy coach, trener, mentor powinien skierować pacjenta do psychoterapeuty?

W dyskusji wezmą udział: Wojciech Eichelberger, Krzysztof Mazur, Paweł Pilich, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska oraz Katarzyna Waluchowska. Dyskusję poprowadzą: Katarzyna Poluga i Paweł Jezierski.

WOJCIECH EICHELBERGER

Trener, coach, psychoterapeuta. Twórca idei i programu Instytutu Psychoimmunologii – IPSI , którego misją jest humanizowanie biznesu. Jedna z wybitnych postaci polskiej psychologii i psychoterapii. Autor wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w radiu, telewizji, w renomowanych czasopismach i dziennikach. W pracy z ludźmi odwołuje się do podejścia integralnego, które prócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość.

PAWEŁ PILICH

Psychoterapeuta, coach i trener. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Ukończył Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Trenerów TROP.

Związany z Laboratorium Psychoedukacji, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, coaching oraz zajęcia na Podyplomowym Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu działań rozwojowych (warsztaty, coaching, mentoring) dla czołowych firm na polskim rynku.

KRZYSZTOF MAZUR

Coach biznesu, rozwoju osobistego, indywidualnych sytuacji kryzysowych. Trener coachingu. Coach kariery. Ekspert w dziedzinie: rozwoju osobistego i społecznego, efektywnej komunikacji, diagnozowania  i przezwyciężania sytuacji kryzysowych, zarządzania karierą

Trener coachingu oraz superwizor w ramach Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu, prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Twórca i facylitator seminariów i warsztatów poświęconych rozwojowi kompetencji w relacjach osobistych, w społeczności i w organizacjach; zarządzaniu zmianą oraz efektywności osobistej w zmianie. Mentor rozwoju zawodowego, umiejętności zawodowych dla coachow kariery.

Członek-założyciel Izby Coachingu. Członek ICF Polska.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie personalnym i biznesowym, zarządzaniu oraz realizacji projektów executive search i rekrutacyjnych, a także licznych programach kontynuacji kariery.

Certyfikowany absolwent: Co-Active Coaching, CTI (Coaches Training Institute), Conflict Coaching Training, Cinnie Noble, LHH Results Based Coaching Model, ChangeMap for Managers,  LHH Zarządzanie karierą, DBM, Magister Socjologii, Instytut Socjologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

DR MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje jako trener, konsultant, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych, takich jak „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Coaching i Mentoring”, „Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji”. Pełni m. in. funkcje przewodniczącej jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodniczącej Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR oraz członka Komitetu Oceniającego organizacje ubiegające się o miano „Lider ZZL”. W 2012 roku Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu nadało jej tytuł członka honorowego.

Jest autorką 9 książek, w tym: Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer, Warszawa 2012), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (Wolters Kluwer, Warszawa 2014).

KATARZYNA WALUCHOWSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest certyfikowanym psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą.

 

Czas i miejsce: godz. 10:00 – 13:00 ul. Katowicka 18, Warszawa.

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Posted in Uncategorized