WALNE ZEBRANIE SEKCJI ISTDP

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na Walne Zebranie  Sekcji ISTDP przy PSIP, które odbędzie się w 19 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Freta 10 (Klasztor Dominikanów).

Zgodnie z naszym regulaminem do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy uchwalanie kierunków działalności Sekcji ISTDP. Dyskusja nad kierunkami działania Sekcji będzie głównym celem tego zebrania.

Przewidywany porządek zebrania (pobierz)

Zapraszamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa  w spotkaniu.

Z poważaniem

Zarząd Sekcji ISTDP

Posted in Uncategorized