SEMINARIUM III (2014/2015)

17/01/2015 – STOSOWANIE INTEGRACJI W PRAKTYCE KLINICZNEJ. PRZYKŁADY, WĄTPLIWOŚCI, ROZWIĄZANIA.

Podczas tego seminarium zajmiemy się kwestią przejścia od teorii do praktyki integracji w psychoterapii. Zaprosimy praktykujących psychoterapeutów różnych modalności do podzielenia się przykładami zastosowania innych podejść w swojej pracy terapeutycznej. Spróbujemy w ten sposób znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

W jakich przypadkach integracja podejść okazuje się skuteczna, a kiedy budzi wątpliwości?
Kiedy i jak wprowadzać techniki z innych orientacji teoretycznych?
Jakie warunki powinny zostać spełnione przy łączeniu ze sobą różnych podejść?

Udział potwierdzili już:

Anna Król – Kuczkowska
Maria Marquardt – psycholog, psychoterapeuta – certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 128), licencjonowany trener PTP – rekomendacja II stopnia, superwizor – aplikant SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 295). Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (zaświadczenie nr 2) oraz dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Od wielu lat zajmuje się psychoterapią ericksonowską, prowadząc psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową. Przez 12 lat kierowała filią Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach, obecnie kieruje Katowickim Instytutem Psychoterapii. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Daniel Rosiński – po skończeniu studiów w 1983 roku rozpoczął pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako psychoterapeuta. Szkolił się i pracował w Ośrodku Synapsis, oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył również czteroletnie szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. W 1994 roku uzyskał licencję psychoterapeuty, trenera oraz superwizora psychoterapii i treningu psychologicznego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. W swojej pracy integruje podejście humanistyczno-egzystencjalne z psychoanalitycznym, systemowym i poznawczym. Od 1978 roku uprawia, a od 1985 jest nauczycielem Chi kung, Tai chi chuan i Kung fu. Od 1995 roku wspólnie z żoną prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Beata Rosińska – pracę zawodową rozpoczynała w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, pracowała w Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji Psychologicznej „Spotkanie”, na Uniwersytecie Warszawskim, w Fundacji Rodzić po Ludzku. Od 1995 roku wspólnie z mężem prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Szkoliła się w Ośrodku Terapii Środowiskowej „Saska Kępa”, w Szkole Psychoterapii i Treningu Grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Instytucie Zdrowia i Trzeźwości oraz w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. W swojej pracy integruje podejście humanistyczno-egzystencjalne z psychoanalitycznym, systemowym i poznawczym. Od 1992 roku uprawia Chi kung i Tai chi chuan.

Dsykusję panelową poprowadzą: Anna Uściłowska i Renata Mizerska

CZAS I MIEJSCE: GODZ. 10:00 – 13:00 UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

SEMINARIUM IV (2014/2015)

7/03/2015 – PSYCHOTERAPIA A PODEJŚCIA ROZWOJOWE (COACHING, TRENING, MENTORING): INTEGRACJA CZY OSTRA GRANICA?

W trakcie seminarium podjęta zostanie dyskusja na temat możliwości integrowania coachingu, treningu lub mentoringu z psychoterapią. Czy jest w ogóle możliwe łączenie psychoterapii z podejściami rozwojowymi, a jeżeli tak, to kiedy?

W dyskusji postawione zostaną m. in. następujące pytania:

  • Czy psychoterapia i coaching/ trening/ mentoring mogą być prowadzone równolegle?
  • Czy psychoterapeuta w pracy z pacjentem może korzystać z technik stosowanych w coachingu / treningu / mentoringu? Jeśli tak, to z jakich, kiedy i w jakim celu?
  • Czy psychoterapeuta może w pewnych przypadkach kierować na coaching, trening, mentoring?
  • Kiedy coach, trener, mentor powinien skierować pacjenta do psychoterapeuty?

W dyskusji wezmą udział: Wojciech Eichelberger, Krzysztof Mazur, Paweł Pilich, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska oraz Katarzyna Waluchowska. Dyskusję poprowadzą: Katarzyna Poluga i Paweł Jezierski.

WOJCIECH EICHELBERGER

Trener, coach, psychoterapeuta. Twórca idei i programu Instytutu Psychoimmunologii – IPSI , którego misją jest humanizowanie biznesu. Jedna z wybitnych postaci polskiej psychologii i psychoterapii. Autor wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w radiu, telewizji, w renomowanych czasopismach i dziennikach. W pracy z ludźmi odwołuje się do podejścia integralnego, które prócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość.

PAWEŁ PILICH

Psychoterapeuta, coach i trener. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Ukończył Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Trenerów TROP.

Związany z Laboratorium Psychoedukacji, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, coaching oraz zajęcia na Podyplomowym Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu działań rozwojowych (warsztaty, coaching, mentoring) dla czołowych firm na polskim rynku.

KRZYSZTOF MAZUR

Coach biznesu, rozwoju osobistego, indywidualnych sytuacji kryzysowych. Trener coachingu. Coach kariery. Ekspert w dziedzinie: rozwoju osobistego i społecznego, efektywnej komunikacji, diagnozowania  i przezwyciężania sytuacji kryzysowych, zarządzania karierą

Trener coachingu oraz superwizor w ramach Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu, prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Twórca i facylitator seminariów i warsztatów poświęconych rozwojowi kompetencji w relacjach osobistych, w społeczności i w organizacjach; zarządzaniu zmianą oraz efektywności osobistej w zmianie. Mentor rozwoju zawodowego, umiejętności zawodowych dla coachow kariery.

Członek-założyciel Izby Coachingu. Członek ICF Polska.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie personalnym i biznesowym, zarządzaniu oraz realizacji projektów executive search i rekrutacyjnych, a także licznych programach kontynuacji kariery.

Certyfikowany absolwent: Co-Active Coaching, CTI (Coaches Training Institute), Conflict Coaching Training, Cinnie Noble, LHH Results Based Coaching Model, ChangeMap for Managers,  LHH Zarządzanie karierą, DBM, Magister Socjologii, Instytut Socjologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

DR MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkanaście lat była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje jako trener, konsultant, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych, takich jak „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Coaching i Mentoring”, „Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji”. Pełni m. in. funkcje przewodniczącej jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodniczącej Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR oraz członka Komitetu Oceniającego organizacje ubiegające się o miano „Lider ZZL”. W 2012 roku Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu nadało jej tytuł członka honorowego.

Jest autorką 9 książek, w tym: Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer, Warszawa 2012), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (Wolters Kluwer, Warszawa 2014).

KATARZYNA WALUCHOWSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest certyfikowanym psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą.

 

Czas i miejsce: godz. 10:00 – 13:00 ul. Katowicka 18, Warszawa.

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

CZAS ZAPŁATY SKŁADEK ZA 2014 I 2015

Prosimy wszystkich członków PSIP, którzy nie dokonali opłaty składki członkowskiej za 2014 i 2015 rok o wpłatę do dnia 31.07.2015.
Przypominamy też, że członkowie PSIP mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek podczas seminariów.

Mając opłacone składki można skorzystać z obniżonej opłaty na seminaria z cyklu „Idee integracyjne”.Pierwsze spotkanie już w październiku!

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
06 2490 0005 0000 4530 4232 9901
Opis: składka 2014 i 2015 + imię + nazwisko + adres e-mail

Wysokość składki rocznej: 100 PLN + 100 PLN

 

Jest to również doskonała okazja do uregulowania ewentualnych zaległości za lata ubiegłe.