PATRONAT NAD KSIĄŻKĄ PROF. L GREENBERGA I J.C. WATSON

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa książka profesora L. Greenberga i J.C. Watson “Terapia depresji skoncentrowana na emocjach”. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii jest patronem tej publikacji. Wydawcą jest Grupa Wydawnicza Harmonia. Poniżej krótka recenzja.

Autorzy dokonują wyczerpującego przeglądu badań nad emocjonalnymi aspektami depresji przekazując czytelnikowi jasny i spójny opis dynamiki tego powszechnie występującego problemu. Pokazują depresjęjako zjawisko wielowymiarowe i wieloczynnikowe, którego osią są problemy z doświadczaniem i przetwarzaniem reakcji emocjonalnych. Opisują te problemy szczegółowo, integrując swój własny, bogaty dorobek kliniczny i naukowy oraz osiągnięcia różnych podejść terapeutycznych.

Część  książki dotycząca praktycznych aspektów terapii depresji może być bogatym źródłem inspiracji dla klinicystów niezależnie od podejścia z jakim się identyfikują. Czytelnicy znajdą w niej obszerne omówienie czynników sprzyjających skutecznej terapii depresji, zasad fomułowania przypadku i technik użytecznych dla facylitowania zmiany. Zaletom merytorycznym towarzyszy przejrzysty i zrozumiały sposób prezentacji.