REFLEKSJE PO V SEMINARIUM PSIP

18 kwietnia 2015 odbyło się ostatnie, piąte seminarium organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii w roku akademickim 2014/2015. Tematem przewodnim spotkania były pytania „Czy i w jaki sposób można zwiększać skuteczność praktyki psychoterapeutycznej?”. W dyskusji poprowadzonej przez dr. Rafała Styłę udział wzięli prof. Barbara Tryjarska, prof. Ewa Trzebińska, dr Jerzy Pawlik oraz dr Paweł Holas.

W trakcie spotkania dyskutanci jednomyślnie zgodzili się, że skuteczność psychoterapii – w wymiarze indywidualnym jak i ogólnym – może być zwiększana. Dyskusja toczyła się wokół pomysłów, spostrzeżeń i przewidywań dotyczących tego, co może być źródłem wzrostu skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych. Pojawiały się takie tematy jak: znaczenie przenikania się wiedzy z nauk podstawowych (w tym przede wszystkim z psychologii) do praktyki psychoterapeutycznej, innowacyjne zastosowanie farmakoterapii w toku psychoterapii, zastosowanie idei konsylium wychodzącej poza praktykę tradycyjnej zespołowej superwizji, znaczenie doboru technik do osobowości i problematyki pacjenta (w tym posiadanie wiedzy na temat ograniczeń stosowania własnej metody), wiedza na temat dobrego funkcjonowania człowieka, rola przygotowania pacjenta do terapii, przygotowanie terapeuty do wykonywania zawodu (szkolenie, i stałe doszkalanie się, terapia własna) oraz jego zadbanie o własny dobrostan. Publiczność brała aktywny udział w dyskusji poprzez pytania oraz dzielenie się własnymi refleksjami i doświadczeniami. Omawiany był m.in. temat wpływu systemu finansowania terapii w Polsce oraz doświadczenia z zastosowania techniki nagrywania sesji terapeutycznych.

dr Rafał Styła

 

UKONSTYTUOWANIE SIĘ NOWEGO ZARZĄDU PSIP

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,

 

15 kwietnia ukonstytuował się Nowy Zarząd PSIP, na którego czele stanęła Anna Bersz. Cieszymy się, że wśród członków są również osoby zasłużone w jego poprzedniej kadencji, w tym byli prezesi Stowarzyszenia – Ewa Chalimoniuk i Andrzej Wiśniewski, a także członkowie dawnej Rady Programowej – Czesław Czabała i Zofia Milska-Wrzosińska.

 

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii

REFLEKSJE PO IV SEMINARIUM PSIP

Dużym zainteresowaniem cieszyło się IV seminarium pt. ” Psychoterapia a podejścia rozwojowe (coaching, trening, mentoring): integracja czy ostra granica? Zaproszonymi gośćmi byli: Wojciech Eichelberger, Krzysztof Mazur, Paweł Pilich, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska oraz Katarzyna Waluchowska.

 

Paneliści i uczestnicy zastanawiali się, czy jest w ogóle możliwe łączenie psychoterapii z podejściami rozwojowymi, a jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób. W trakcie spotkania omówione zostały takie kwestie jak: uczestniczenie pacjenta/klienta jednocześnie w dwóch procesach (np. psychoterapii i coachingu), kierowania klientów coachingu\mentoringu\treningu na psychoterapię, podobieństw i różnić między omawianymi dyscyplinami, korzeni wszystkich podejść rozwojowych i psychoterapii w psychologii, potrzeby dialogu między przedstawicielami wszystkich dyscyplin, psychoterapii dla coachów, superwizji coachingu u superwizora, będącego psychoterapeutą i coachem. Dyskusja była wstępem do rozważań nad poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o integrację psychoterapii i podejść rozwojowych.

Katarzyna Poluga

SEMINARIUM V (2014/2015)

18/04/2015 – CZY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ PRAKTYKI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ?

W trakcie tego ostatniego seminarium dyskutanci przedstawią własne poglądy na temat tego, czy psychoterapia jako metoda pomocy psychologicznej może być jeszcze bardziej skuteczna. Podjęte zostaną rozważania na temat możliwych źródeł wzrostu efektywności psychoterapii takich jak integrowanie teorii i technik wielu metod, dopasowywanie metody pracy do charakteru trudności pacjenta, odkrywanie nowych mechanizmów leczących, tworzenie nowych modeli terapeutycznych, implementowanie systemów informacji zwrotnych, prowadzenie terapii według podręczników, selekcja do zawodu psychoterapeuty, tworzenie systemów superwizji całych zespołów terapeutycznych, wzrost jakości programów szkolenia, kontrola ze strony stowarzyszeń zawodowych, tworzenie pozytywnego wizerunku psychoterapeuty i psychoterapii.

W trakcie dyskusji omówione zostaną również sposoby, które każdy z psychoterapeutów może wykorzystać w celu zwiększenia skuteczności własnej praktyki psychoterapeutycznej. Przedstawione zostanąpraktyczne aspekty kontrolowania efektów psychoterapii za pomocą standardowych narzędzi oraz sposoby analizowania i użytkowania takich informacji. Omówiony zostanie wpływ psychoterapii własnej, superwizji oraz stałego dokształcania na efekty pracy psychoterapeuty.

W dyskusji udział wezmą: prof. Barbara Tryjarska, prof. Ewa Trzebińska, dr Jerzy Pawlik oraz dr Paweł Holas. Dyskusję poprowadzi dr Rafał Styła.

Prof. dr hab. Barbara Tryjarska – jest autorką książki Skrypty życiowe a konflikty jawne i ukryte w małżeństwie (1995), współautorką i redaktorką książki Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości (2012) oraz współautorką książek: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia (1988), Jak pomagać sobie, rodzinie i innym? (1995), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych (2000), Psychoterapia. Praktyka (2006), Psychoterapia. Integracja (2010). Prowadzi psychoterapię rodzinną i małżeńską. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera i superwizora grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prof. dr hab. Ewa Trzebińska – pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Pozytywnej w Instytucie Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii. Przez wiele lat była dyrektorem Instytutu Psychologii Klinicznej, następnie pełniła funkcję dziekana Wydziału Psychologii a obecnie jest prorektorem ds. dydaktycznych SWPS. Jej badania naukowe dotyczą osobowościowych i afektywnych przesłanek zdrowia psychicznego oraz zmiany osobowości pod wpływem oddziaływań psychologicznych. Jest autorką wielu publikacji dotyczących psychoterapii oraz wykorzystania wiedzy psychologicznej w optymalizacji pracy terapeutycznej. Założyła czasopismo naukowe Psychologia Jakości Życia. Jest współorganizatorką cyklu konferencji „Psychologia i psychoterapia”. Współzałożycielka Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Zarządu.

Dr Jerzy Pawlik – psycholog kliniczny, psychoterapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w psychoterapii i analitycznej psychoterapii grupowej. Współzałożyciel i analityk szkoleniowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Autor wielu referatów i opracowań z dziedziny psychoterapii. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Honorowy Group Analytic Society (London) i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Analitycznej.

Dr n. med. Paweł Holas  – psychiatra, terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, instruktor i terapeuta podejść opartych na uważności (MBSR, MBCT. MSC). Adiunkt w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe, obok psychoterapii i uważności, obejmują głównie tendencyjności poznawcze związane z lękiem i depresją oraz zaburzenia psychosomatyczne.

CZAS I MIEJSCE: GODZ. 10:00 – 13:00 UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.