REFLEKSJE PO SEMINARIUM „INTEGRACYJNE PODEJŚCIE W PSYCHOTERAPII PSYCHOZ”

28 listopada 2015 r., w gościnnych progach Wydziału Psychologii UW odbyło się zorganizowane przez Martę Scattergood seminarium dotyczące integracyjnego podejścia w psychoterapii psychoz.

W seminarium udział wzięło blisko 60 osób, co świadczy o potrzebie spotkań, których tematyka dotyczy pracy z tą najmniej zrozumianą grupą pacjentów.

powitanie

Swoją wiedzą podzieliła się piątka prelegentów – wybitnych naukowców i praktyków pracy z psychozami.

Dr Łukasz Gawęda mówił o poznawczych modelach psychozy, zwracając szczególną uwagę na dysfunkcyjne sposoby przetwarzania danych, które leżą u podstaw objawów klinicznych w psychozie. Omówił też trening metapoznawczy jako potwierdzoną naukowo formę terapii.

Dr Łukasz Gaweda

Dr Małgorzata Kostecka podzieliła się refleksjami z superwizji psychoterapeutów pracujących z osobami z rozpoznaniem schizofrenii, przywołała m.in. opisywane przez Stanleya Messera wizje pacjentów (komiczna, tragiczna, romantyczna, ironiczna), jakim w swojej pracy ulec może psychoterapeuta, a które, jeśli bezrefleksyjnie przyjęte, zniekształcać będą rozumienie pacjenta.

Dr Małgorzata Kostecka

Prof. Katarzyna Prot-Klinger mówiła o analizie grupowej pacjentów „psychotycznych”, zwracając uwagę na role czynników niespecyficznych w leczeniu pacjentów, gdzie na przykład istotne staje się odkrywanie, że nie jest się jedyną osobą z takim problemem (detsygmatyzacja) oraz rolę czynników specyficznych, jak choćby większą stabilność i zdolności kontenerowania „grupy” niż terapeuty indywidualnego ze względu obecność sesji pomimo nieobecności pacjenta. Profesor Prot-Klinger nie tylko pokazała, że jest możliwa terapia grupowa pacjentów doświadczonych psychozą, ale iż jest to skuteczna forma oddziaływania.

Profesor Katarzyna Prot Klinger

Dr Sławomir Murawiec w pasjonujący sposób omówił pracę ze swoją pacjentką w kontekście depsychotyzowania jej codziennych doświadczeń.

Dr Sławomir Murawiec

Dr Cezary Żechowski nawiązał do prymu modelu biologicznego w rozumieniu mechanizmu psychozy. Na kanwie swojej pracy klinicznej pokazał jak bardzo model ten jest niewystarczający, a w trakcie prezentacji zwrócił szczególną uwagę na wczesnodziecięcą traumę jako przyczynę zaburzeń psychotycznych.

Dr Cezary Zechowski

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników seminarium z panelistami. Jak w przypadku wielu spotkań dotyczących pracy z osobami doświadczonymi psychozą, i tym razem odpowiedź na pytanie “czym jest psychoza?” okazała się niewystarczająca.

REFLEKSJE PO SEMINARIUM „INTEGRACJA W PRAKTYCE”

Za nami kolejne juz sobotnie seminarium PSIP. Jego organizatorką była Zofia Milska-Wrzosińska. Tym razem przyglądaliśmy się, jak psychoterapeuci w swojej praktyce radzą sobie z integrowaniem wielu perspektyw.

Michał Jasiński przybliżył nam wciąż mało znaną w Polsce terapię koherencji, pokazując, jak można spójnie stosować metody wywodzące się z rożnych modeli teoretycznych. Opowiadał też o swojej pracy psychoterapeutycznej w wielokulturowej społeczności Barcelony.

Bożena Maciek-Haściło mówiła o tym, jak przełamywała utrwalone schematy w terapii uzależnień, by wzbogacić ją o perspektywę psychodynamiczną i integrować jedno z drugim, zwłaszcza w ramach terapii grupowej.

Joanna Popławska podzieliła się tym, jak pełni wobec tych samych pacjentów dwie pozornie niespójne role: przepisującego leki lekarza psychiatry i psychoterapeuty prowadzącego grupę, i co dobrego z tej niespójności wynika.

Publiczność w liczbie przeszło 30 osób aktywnie uczestniczyła w spotkaniu dopytując naszych gości o szczegóły ich doświadczeń zawodowych.

INTEGRACJA W PRAKTYCE

CZAS I MIEJSCE: 27 LUTEGO, GODZ. 10:00-13:00, UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

 

Organizator Zofia Milska-Wrzosińska. Wystąpią Michał Jasiński (terapia koherencji), Bożena Maciek-Haściło (psychodynamiczna psychoterapia uzależnień) oraz Joanna Popławska(psychiatra, psychoterapeuta). Prelegenci opowiedzą, jak integrują różne sposoby myślenia w ramach swoich zadań zawodowych. Prezentacje będą skupiały się nie na integracji teorii, ale raczej na uwzględnianiu rozmaitych, często wzajemnie sprzecznych, perspektyw w pracy psychoterapeutycznej. Przedstawione będą przykłady praktyczne, a uczestnicy będą mieli okazje do podzielenia się własnymi dylematami.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Michał Jasiński – psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński. Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym Coherence Psychology Institute.

 

 

Bożena Maciek-Haściło – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest superwizorem psychoterapii uzależnienia, wykładowcą w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji – szkoła Terapeutów Uzależnień „Brok”. Członek Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, członek Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia.

 

 

Joanna Popławska – psychiatra, psychoterapeuta. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2003-2009 związana z II Kliniką Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2010 ukończyła podstawowe szkolenie w podejściu ISTDP.
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ w Warszawie, gdzie od 2008 roku pracuje jako psychiatra. Prowadzi m.in. krótkoterminowe grupy terapeutyczne w podejściu psychodynamicznym.

 

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.