POWOŁANIE SEKCJI ISTDP

Z radością informujemy, że w dniu 6 maja 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji ISTDP przy PSIP. W wyniku głosowania przez członków założycieli (szesnaście osób) został wybrany Zarząd Sekcji ISTDP w składzie: Leszek Jaworski, Łukasz Kubiak, Beata Załoga. Przewodniczącą Zarządu Sekcji ISTDP została wybrana Beata Załoga. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Aneta Mazurkiewicz, Gorgonia Wróble-Sucharska, Justyna Pronobis-Szczylik.
Powstanie naszej Sekcji ISTDP spotkało się z ciepłym przyjęciem i uznaniem ze strony znanych nam nauczycieli ISTDP (Jona Fredericksona, Patrycji Coughlin, Allana Abbassa, Kristin Osborn oraz innych znaczących osób na forum IEDTA).
Cieszymy się, że możemy Was zaprosić do włączenia się w działalność Sekcji ISTDP.

Czytaj więcej: Powołanie Sekcji ISTDP

WALNE ZEBRANIE SEKCJI ISTDP

Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na Walne Zebranie  Sekcji ISTDP przy PSIP, które odbędzie się w 19 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Freta 10 (Klasztor Dominikanów).

Zgodnie z naszym regulaminem do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy uchwalanie kierunków działalności Sekcji ISTDP. Dyskusja nad kierunkami działania Sekcji będzie głównym celem tego zebrania.

Przewidywany porządek zebrania (pobierz)

Zapraszamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa  w spotkaniu.

Z poważaniem

Zarząd Sekcji ISTDP