Ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSIP

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,

7 kwietnia 2018 r. ukonstytuował się nowy Zarząd PSIP, na którego czele stanęła Maria Marquardt. Wiceprezes Zarządu została była prezes Stowarzyszenia Ewa Chalimoniuk. Pozostali członkowie zarządu to: Krzysztof Ciepliński, Leszek Jaworski, Paweł Jezierski, Kamil Kowalik, Zofia Milska-Wrzosińska, Renata Mizerska (skarbnik), Alina Neugebauer, Agnieszka Urbaniak (sekretarz), Anna Uściłowska.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie Walnego Zgromadzenia zmieniony został Statut Stowarzyszenia. Statut w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie pod adresem: https://psip.org.pl/pl/statut/

Z poważaniem,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii