Wspomnienia z IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, doświadczenia, perspektywy”

Wielu z Was zarejestrowało się już na naszą V Międzynarodową Konferencję „Relacja terapeutyczna, która leczy”. Spotykamy się w dniach 14-16 czerwca w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pamiętacie, jak było ostatnio, w czerwcu 2022 r.? Byliście wtedy z nami na IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, doświadczenia, perspektywy”. Piękne wspomnienia, uczące interakcje, wspierające relacje!

Sprawozdanie z zebrania klinicznego Sekcji EFT przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii

13 grudnia 2023 roku w godz. 18.30 – 20.30 w Polskim Centrum Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) odbyło się zebranie kliniczne Sekcji EFT przy PSIP. 

Tematem spotkania była „Sztuka odegrań w pracy z parami”.

Odegrania pomiędzy partnerami są jednym z najważniejszych elementów w procesie zmiany w terapii par skoncentrowanej na emocjach. Podkreślając ważność ich roli, można powiedzieć, że są sednem terapii EFT. To dzięki odegraniom pary łatwiej zmieniają swój niszczący model komunikacji. Myśląc o zmianie, mamy tu na myśli m.in. de-eskalację i ponowne zaangażowanie się partnera wycofującego się oraz złagodzenie partnera domagającego się.

Nasze spotkanie kliniczne służyło przyglądaniu się poszczególnym etapom odegrania. Uczestnicy wymieniali się własnymi doświadczeniami z pracy z parami na różnych etapach procesu terapeutycznego i dzielili pomocnymi wskazówkami w trudnościach z odegraniami. Ważnym tematem były blokady pojawiające się zarówno u terapeuty, jak i w parze u partnerów.

Praktycznym dopełnieniem było odtworzenie fragmentu nagrania sesji pary, zarejestrowanej kamerą, przygotowane i zaprezentowane przez Małgorzatę Szyszkę. Nagranie przedstawiało kolejne kroki w „sztuce odegrań”: zarówno ruch 3 Tanga – przygotowanie i samodzielne odegranie oraz ruch 4 – czyli przeprocesowanie.

Hybrydowa forma spotkania umożliwiła udział wielu członkom nawet z odległych lokalizacji.

Kamila Pyzel
Małgorzata Szyszka

V Międzynarodowa Konferencja „Relacja terapeutyczna, która leczy” 14-16.06.2024 – zgłoszenie czynnego udziału

Szanowni Państwo

Z dniem 1 lutego 2024 r. otworzyliśmy dla zarejestrowanych uczestników możliwość zgłaszania chęci czynnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji „Relacja terapeutyczna, która leczy” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Osoby zainteresowane mogą wystąpić z referatem, wykładem, prezentacją lub warsztatem w trakcie jednego z godzinnych pasm prezentacji równoległych.

Propozycje czynnego uczestnictwa należy zgłaszać na adres: psip.psip@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby aplikującej; podstawowych informacji dotyczących wykonywanej pracy, obszaru zainteresowań zawodowych; tytułu, formy i przewidywanego czasu wystąpienia. Konieczne jest dołączenie w pliku word zwięzłego abstraktu wystąpienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 lutego 2024 r., a ilość miejsc jest ograniczona. Po upływie wyznaczonego terminu zamykamy rejestrację, a Komitet Naukowy V Międzynarodowej Konferencji „Relacja terapeutyczna, która leczy” dokona analizy zgłoszeń i zaprosi do czynnego udziału wyłonionych kandydatów.

Zapraszamy!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii