Warsztat K. Polychroni

Warsztat „Koncentracja na sednie sprawy w psychoterapii rodzin prowadzonej metodą EFFT” – wydarzenie poprzedzające V Międzynarodową Konferencję „Relacja terapeutyczna, która leczy”

Szanowni Państwo

Kyriaki Polychroni

Przed nami ważne i z pewnością inspirujące wydarzenie, które poprzedza V Międzynarodową Konferencję „Relacja terapeutyczna, która leczy”. Będzie to warsztat „Koncentracja na sednie sprawy w psychoterapii rodzin prowadzonej metodą EFFT”. Poprowadzi go Kyriaki Polychroni, jedna z naszych znamienitych prelegentek.

Emotionally Focused Family Therapy (EFFT) opiera się na teorii przywiązania. Celem tego podejścia jest odbudowanie więzi relacyjnych oraz ustabilizowanie rodziny zmagającej się z różnorodnym cierpieniem.

Uczestnicy warsztatu zostaną zaznajomieni z praktyką diagnozy i leczenia w podejściu EFFT, dzięki którym możliwe jest przetwarzanie negatywnych wzorców rodzinnych, przepracowywanie blokad w relacjach i wdrażanie korygujących doświadczeń emocjonalnych. Przedstawione zostaną także fragmenty sesji wideo ilustrujące pracę Kyriaki z rodzinami.

W miarę możliwości, w trakcie warsztatu wprowadzone zostaną elementy doświadczeniowe.

Kyriaki Polychroni jest utytułowaną psychoterapeutką małżeńską i rodzinną oraz psychoterapeutką grup systemowych. W każdym z tych obszarów integruje idee i koncepcje pochodzące z teorii przywiązania oraz psychoterapii opartej na emocjach (EFT). W 2016 r. została uhonorowana przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Rodzin – EFTA nagrodą za wybitny wkład na rzecz terapeutów rodzinnych w Europie. Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Terapii Rodzinnej (AFTA) i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Grupowej (AGPA).

Koszt uczestnictwa w warsztacie: 450 zł

Data, godziny i miejsce warsztatu: 14 czerwca 2024 r.; godziny 10-13; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 (w tym samym miejscu i dniu rozpocznie się nasza V Międzynarodowa Konferencja „Relacja terapeutyczna, która leczy”).

Aby zapisać się na warsztat:

  • należy wysłać zgłoszenie na adres psip@psip.org.pl z dopiskiem „Warsztat Kyriaki”
  • dołączyć do zgłoszenia potwierdzenie wniesienia opłaty za udział w warsztacie

Opłatę wnosimy na konto PSIP: 06 2490 0005 0000 4530 4232 9901
W tytule przelewu należy napisać: „Warsztat Kyriaki” i dopisać swoje imię i nazwisko.

Zapraszamy do uczestnictwa!


Zarząd Główny
Polskiego Stowarzyszenia
Integracji Psychoterapii