21/05/2016 – Seminarium V

DEBATA: ZAWÓD PSYCHOTERAPEUTY W POLSCE

CZAS I MIEJSCE: 21 MAJA, GODZ. 10:00-13:00, WYDZIAŁ PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, UL. STAWKI 5/7, WARSZAWA (S. 94, III PIĘTRO)

Debata poświęcona będzie dwóm zagadnieniom: (1) charakterystyki osób wykonujących zawód psychoterapeuty w Polsce oraz (2) uregulowań prawnych. Kwestie te zostaną omówione w perspektywie opisu i oceny obecnego stanu (cześć I) oraz w odniesieniu do przyszłości (część II).
Pierwsza część debaty dotyczyć będzie próby diagnozy i oceny obecnej sytuacji. W pierwszej kolejności organizatorzy debaty przedstawią wyniki ogólnopolskiej ankiety, które będą punktem wyjścia do dyskusji wokół takich pytań jak: „Kim jest przeciętny psychoterapeuta w Polsce?”, „Jakie są mocne strony charakterystyki osób prowadzących psychoterapię?, „Jakie są elementy obrazu psychoterapii w Polsce, które powinny nas zaniepokoić? Pod koniec części pierwszej omówiony zostanie obecny stan prawny zawodu psychoterapeuty i jego możliwy wpływ na obraz psychoterapii w Polsce.
Druga część debaty dotyczyć będzie przyszłości. Dyskusja będzie się koncentrować wokół tych samych dwóch zagadnień, ale w odniesieniu do przyszłości oddalonej o 10-20 lat. Dyskutanci postarają się odpowiedzieć na takie pytania jak: „W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój zawodu psychoterapeuty?”, „Co może zrobić środowisko terapeutów, aby obraz psychoterapii w 2025 roku był taki, jaki byśmy sobie go życzyli?”, „Jaki powinien być idealny model szkolenia i rozwoju psychoterapeutów?”, „Jakich regulowań prawnych zawodu psychoterapeuty byśmy sobie życzyli?”

Organizatorzy: dr Rafał Styła i dr Hubert Suszek

DYSKUTANCI

Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
(reprezentant terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii psychodynamicznej)

Michał Kostrzewski
(reprezentant terapii Gestalt, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt)

Paweł Polnik
(reprezentant terapii integratywnej, członek zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii)

Magdalena Skotnicka-Chaberek
(reprezentant terapii poznawczo-behawioralnej)

Joanna Skowrońska
(reprezentant terapii psychodynamicznej/psychoanalitycznej)

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
(Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

 

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.