Wspomnienia z IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, doświadczenia, perspektywy”

Wielu z Was zarejestrowało się już na naszą V Międzynarodową Konferencję „Relacja terapeutyczna, która leczy”. Spotykamy się w dniach 14-16 czerwca w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pamiętacie, jak było ostatnio, w czerwcu 2022 r.? Byliście wtedy z nami na IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, doświadczenia, perspektywy”. Piękne wspomnienia, uczące interakcje, wspierające relacje!

V Międzynarodowa Konferencja „Relacja terapeutyczna, która leczy” 14-16.06.2024 – zgłoszenie czynnego udziału

Szanowni Państwo

Z dniem 1 lutego 2024 r. otworzyliśmy dla zarejestrowanych uczestników możliwość zgłaszania chęci czynnego udziału w V Międzynarodowej Konferencji „Relacja terapeutyczna, która leczy” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Osoby zainteresowane mogą wystąpić z referatem, wykładem, prezentacją lub warsztatem w trakcie jednego z godzinnych pasm prezentacji równoległych.

Propozycje czynnego uczestnictwa należy zgłaszać na adres: psip.psip@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby aplikującej; podstawowych informacji dotyczących wykonywanej pracy, obszaru zainteresowań zawodowych; tytułu, formy i przewidywanego czasu wystąpienia. Konieczne jest dołączenie w pliku word zwięzłego abstraktu wystąpienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 lutego 2024 r., a ilość miejsc jest ograniczona. Po upływie wyznaczonego terminu zamykamy rejestrację, a Komitet Naukowy V Międzynarodowej Konferencji „Relacja terapeutyczna, która leczy” dokona analizy zgłoszeń i zaprosi do czynnego udziału wyłonionych kandydatów.

Zapraszamy!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

V Międzynarodowa Konferencja – Relacja terapeutyczna, która leczy

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że została ustalona data nowej konferencji organizowanej przez
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Konferencja jest zaplanowana w dniach 14-16 czerwca 2024 r. i odbędzie się w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zaprosiliśmy wybitnych badaczy i praktyków z różnych podejść i obszarów psychoterapii, pracujących z grupami, parami i indywidualnie. Przekażą nam swoje doświadczenie i wiedzę o tym, jaka relacja terapeutyczna leczy. Zależy nam bardzo nie tylko na przekazywaniu wiedzy, doświadczenia, ale też na bezpośrednim kontakcie pomiędzy uczestnikami, oraz pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi. Dlatego zgodnie z sugestiami, które wyraziliście Państwo w ankietach oceniających poprzednią konferencję, przygotowaliśmy oprócz wykładów i dyskusji panelowych także superwizje oraz warsztaty. Wierzymy, że ta kompleksowa formuła przyniesie Wam wiele wartościowych doświadczeń.

W gronie znamienitych prelegentów przyszłorocznej konferencji, którzy potwierdzili swój udział, znaleźli się, m.in.:
Gary Burlingame, Mick Cooper, Francesco Gazzillo, Kyriaki Polychroni, Lynne Rigaud, Bernhard M. Strauss.

Zapisy na konferencję rozpoczynają się od 30 października 2023 r. na stronie
conference.psip.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji:
RELACJA TERAPEUTYCZNA, KTÓRA LECZY

Z nadzieją na spotkanie
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Stanowisko organizacji zrzeszających środowisko psychoterapeutów dotyczące ustawowego uregulowania zawodu

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problemem prawnej regulacji zawodu psychoterapeuty do zapoznania się z artykułem, opublikowanym w serwisie pulsmedycyny.pl
artykuł w pulsmedycyny.pl

Tekst opisuje stanowisko ważnych organizacji zrzeszających środowisko psychoterapeutów dotyczące ustawowego uregulowania zawodu. Zarząd PSIP popiera to stanowisko i podpisał się pod nim.

Wyrażenie sprzeciwu wobec rozporządzenia o specjalizacji z psychoterapii dorosłych

Szanowni Państwo

Dzisiaj upływa ostatni dzień na zgłoszenie swojego stanowiska odnośnie wyrażenia sprzeciwu wobec rozporządzenia o specjalizacji z psychoterapii dorosłych.

Jeśli jesteście Państwo zdecydowani poprzeć stanowisko Stowarzyszeń o uchwale dotyczącej zawodu psychoterapeuty, watro wykonać trzy ważne kroki:

1.Wyrażenie swojego sprzeciwu poprzez podpisanie petycji

www.petycjeonline.com/sprzeciw_wobec_rozporzdzeniu_o_spec_z_psychoterapii_dorosyc?s=98479260&utm_source=whatsapp

2. Wysyłanie na adres ministerstwa ( do pani Edyty Gadomskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia dep-rkm@mz.gov.pl ) własnego stanowiska wobec projektu rozporządzenia wprowadzającego specjalizację psychoterapeuty.  Jeśli jesteście przeciwni  jej wprowadzeniu możecie przesłać stanowisko Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub takie które uważacie za stosowne. Można skorzystać z następujących źródeł:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

sekcjanaukowapsychoterapii.org/specjalizacja-w-dziedzinie-psychoterapii-media

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

http://www.sekcjapsychoterapii.pl/wp-content/uploads/2022/11/Stanowisko-Sekcji-Psychoterapii-PTP.pdf

3. Wzięcie udziału w konsultacjach społecznych i przesłanie swojej opinii:

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366002/komentarz?fbclid=IwAR3RlJdaoJ1CbW–Xo9pZbM59ZIbH7-rI2p9KBq-U6MRqrNjXItmzdSGg28

Ważne jest żeby wysłać dokładnie opracowany dokument aby nie został odrzucony.

Poniżej link do przykładowego dokumentu:

drive.google.com/file/d/1OkDQW_RwCC0WSKV-qU_GvMxrIiIVZ8lM/view?usp=sharing

Im więcej listów i konsultacji wpłynie do Ministerstwa Zdrowia tym nasze szanse wzrastają. Wysyłać listy oraz konsultacje może każdy obywatel. Próbujcie zmotywować krąg przyjaciół, rodzinę aby tych głosów wpłynęło jak najwięcej. 

Porównanie regulacji zawodu psychoterapeuty:

sekcjanaukowapsychoterapii.org/porownanie-regulacji-psychoterapii

Pozdrawiamy
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Konferencja – solidarnie z Ukrainą

Zgodnie z misją PSIP zbliżająca się konferencja ma służyć propagowaniu idei integracji w psychoterapii wśród terapeutów i naukowców polskich. W ostatnim czasie, wraz z napływem uchodźców, do naszego kraju przyjechali również specjaliści z dziedziny psychoterapii. Chcąc integrować nurty ale i środowiska terapeutyczne oraz wyrazić solidarność z Ukrainą przewidzieliśmy pulę bezpłatnych zaproszeń na konferencję dla psychoterapeutów uciekających z terenów objętych konfliktem wojennym. Ilość tych miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać dokonując rejestracji online pod tym adresem.

Pierwsze zebranie członków sekcji EFT

SEKCJA EFT

Z radością informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku odbędzie się pierwsze zebranie członków założycieli sekcji EFT przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. W trakcie zebrania powołane zostaną organy zarządzające sekcją.

Czym jest Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach dla Par (EFT)

Czym jest Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach dla Par (EFT) oraz główne założenia tego podejścia, przedstawia w poniższym filmie jego twórczyni – Susan Johnson

Sue Johnson jest doświadczoną psychoterapeutką par oraz naukowczynią, od 30 lat rozwijającą model EFT i badającą jego skuteczność. Jak napisała w jednej ze swoich książek „Sens miłości” (2015) podwaliną podejścia EFT była myśl, która przyszła jej do głowy po pewnym wykładzie: „-Przygody miłosne są tylko pewnym racjonalnym układem – takie słowa padły trzydzieści lat temu w trakcie wykładu słynnego psychologa, wygłoszonego na międzynarodowej konferencji w Banff. – To negocjacje dotyczące korzyści i kosztów. Wszyscy pragniemy zyskać jak najwięcej korzyści.- Siedziałam wówczas na sali i kręciłam głową. Byłam świeżo upieczonym badaczem-klinicystą. Pracowałam z pogrążonymi w cierpieniu parami i widziałam, że zupełnie nie przystają one do teorii traktującej miłość jako wymianę. Nie wiedziałam jednak, dlaczego. Kilka godzin później siedziałam w barze ze starszym kolegą.

– Co jest złego w tej koncepcji? Miłosne związki są racjonalnym układem – upierał się.
– Nie, nie są – utrzymywałam.
– No dobrze. Jeżeli nie są układem, czym w takim razie są? – odparł.
Przez chwilę miałam pustkę w głowie, a potem wypaliłam z przejęciem: – To nie jest układ. To są więzi. Emocjonalne więzi. Takie jak między matką, a dzieckiem. Właśnie tak, jak powiedział John Bowlby” (Johnson, 2015, s. 41).


Ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSIP

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,

7 kwietnia 2018 r. ukonstytuował się nowy Zarząd PSIP, na którego czele stanęła Maria Marquardt. Wiceprezes Zarządu została była prezes Stowarzyszenia Ewa Chalimoniuk. Pozostali członkowie zarządu to: Krzysztof Ciepliński, Leszek Jaworski, Paweł Jezierski, Kamil Kowalik, Zofia Milska-Wrzosińska, Renata Mizerska (skarbnik), Alina Neugebauer, Agnieszka Urbaniak (sekretarz), Anna Uściłowska.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie Walnego Zgromadzenia zmieniony został Statut Stowarzyszenia. Statut w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie pod adresem: https://psip.org.pl/pl/statut/

Z poważaniem,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Walne Zgromadzenie PSIP 2018

Szanowni Członkowie PSIP,

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii w oparciu o Statut PSIP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Pierwszy termin to 7 kwietnia 2018 r. (sobota). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 (Akademia Pedagogiki Specjalnej, bud. C, s. 3310, 3 piętro) i rozpocznie się o godz. 13:30.

Przewidywany program Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i z działalności Stowarzyszenia,
5. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Głównego
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
9. Zmiany w statucie PSIP – prezentacja zmian, dyskusja i głosowanie
10. Zatwierdzenie pełnego tekstu statutu Stowarzyszenia po powyższych zmianach
11. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
12. Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
14. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zarezerwowanie terminu i potwierdzenie udziału.
W przypadku braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie pełnomocnictwa innemu Członkowi PSIP. Pełnomocnictwo powinno być wydrukowane i podpisane w trzech egzemplarzach. Dokument do uzupełnienia znajdą Państwo w tutaj.

Z poważaniem,
Zarząd Główny PSIP

Page 1 of 2
1 2