Konferencja – solidarnie z Ukrainą

Zgodnie z misją PSIP zbliżająca się konferencja ma służyć propagowaniu idei integracji w psychoterapii wśród terapeutów i naukowców polskich. W ostatnim czasie, wraz z napływem uchodźców, do naszego kraju przyjechali również specjaliści z dziedziny psychoterapii. Chcąc integrować nurty ale i środowiska terapeutyczne oraz wyrazić solidarność z Ukrainą przewidzieliśmy pulę bezpłatnych zaproszeń na konferencję dla psychoterapeutów uciekających z terenów objętych konfliktem wojennym. Ilość tych miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać dokonując rejestracji online pod tym adresem.

Pierwsze zebranie członków sekcji EFT

SEKCJA EFT

Z radością informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku odbędzie się pierwsze zebranie członków założycieli sekcji EFT przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. W trakcie zebrania powołane zostaną organy zarządzające sekcją.

Czym jest Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach dla Par (EFT)

Czym jest Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach dla Par (EFT) oraz główne założenia tego podejścia, przedstawia w poniższym filmie jego twórczyni – Susan Johnson

Sue Johnson jest doświadczoną psychoterapeutką par oraz naukowczynią, od 30 lat rozwijającą model EFT i badającą jego skuteczność. Jak napisała w jednej ze swoich książek „Sens miłości” (2015) podwaliną podejścia EFT była myśl, która przyszła jej do głowy po pewnym wykładzie: „-Przygody miłosne są tylko pewnym racjonalnym układem – takie słowa padły trzydzieści lat temu w trakcie wykładu słynnego psychologa, wygłoszonego na międzynarodowej konferencji w Banff. – To negocjacje dotyczące korzyści i kosztów. Wszyscy pragniemy zyskać jak najwięcej korzyści.- Siedziałam wówczas na sali i kręciłam głową. Byłam świeżo upieczonym badaczem-klinicystą. Pracowałam z pogrążonymi w cierpieniu parami i widziałam, że zupełnie nie przystają one do teorii traktującej miłość jako wymianę. Nie wiedziałam jednak, dlaczego. Kilka godzin później siedziałam w barze ze starszym kolegą.

– Co jest złego w tej koncepcji? Miłosne związki są racjonalnym układem – upierał się.
– Nie, nie są – utrzymywałam.
– No dobrze. Jeżeli nie są układem, czym w takim razie są? – odparł.
Przez chwilę miałam pustkę w głowie, a potem wypaliłam z przejęciem: – To nie jest układ. To są więzi. Emocjonalne więzi. Takie jak między matką, a dzieckiem. Właśnie tak, jak powiedział John Bowlby” (Johnson, 2015, s. 41).


Ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSIP

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,

7 kwietnia 2018 r. ukonstytuował się nowy Zarząd PSIP, na którego czele stanęła Maria Marquardt. Wiceprezes Zarządu została była prezes Stowarzyszenia Ewa Chalimoniuk. Pozostali członkowie zarządu to: Krzysztof Ciepliński, Leszek Jaworski, Paweł Jezierski, Kamil Kowalik, Zofia Milska-Wrzosińska, Renata Mizerska (skarbnik), Alina Neugebauer, Agnieszka Urbaniak (sekretarz), Anna Uściłowska.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie Walnego Zgromadzenia zmieniony został Statut Stowarzyszenia. Statut w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie pod adresem: https://psip.org.pl/pl/statut/

Z poważaniem,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Walne Zgromadzenie PSIP 2018

Szanowni Członkowie PSIP,

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii w oparciu o Statut PSIP zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Pierwszy termin to 7 kwietnia 2018 r. (sobota). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40 (Akademia Pedagogiki Specjalnej, bud. C, s. 3310, 3 piętro) i rozpocznie się o godz. 13:30.

Przewidywany program Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i z działalności Stowarzyszenia,
5. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Głównego
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
9. Zmiany w statucie PSIP – prezentacja zmian, dyskusja i głosowanie
10. Zatwierdzenie pełnego tekstu statutu Stowarzyszenia po powyższych zmianach
11. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
12. Wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
14. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zarezerwowanie terminu i potwierdzenie udziału.
W przypadku braku możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o przekazanie pełnomocnictwa innemu Członkowi PSIP. Pełnomocnictwo powinno być wydrukowane i podpisane w trzech egzemplarzach. Dokument do uzupełnienia znajdą Państwo w tutaj.

Z poważaniem,
Zarząd Główny PSIP

Myśli innego w umyśle terapeuty

Bardzo przeze mnie cenieni mistrzowie psychoterapii z lat 40-70. ubiegłego wieku, m.in. twórcy teorii relacji z obiektem – Ronald
Fairbairn i Donald Winnicott, czy koncepcji psychologii self – Heinz Kohut, a także neopsychoanalityk Harry Stack Sullivan, na ogół nie
powoływali się na siebie wzajemnie w swoich książkach (również w bibliografiach!) i wystąpieniach publicznych, choć ich myśli były
w wielu punktach zadziwiająco zbieżne.

Nie wiemy, co było tego powodem, ale możemy życzliwie domniemywać, że w ich umysłach idee kolegów „roztopiły
się” i  przetworzyły w  spójną całość przeżywaną jako własna. Wtedy idee te mogły już nie być doświadczane jako obce –
przeszczep, któremu mogłoby przecież grozić odrzucenie. Być może wielu z nas w ten właśnie sposób asymiluje myśli „obcego”
– uznaje je za swoje i nie dostrzega, że idee te powstały jednak poza naszym umysłem (…)

Zofia Milska-Wrzosińska
PSYCHIATRA PISMO DLA PRAKTYKÓW 4/2017

Cały artykuł do pobrania tutaj