ZOSTAŃ CZŁONKIEM EFT

SEKCJA EFT

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Sekcji EFT, które nie należą do PSIP, powinny najpierw zostać członkami PSIP, a następnie lub równocześnie złożyć deklarację członkowską Sekcji EFT. Więcej na ten temat tutaj.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Sekcji EFT prosimy o wypełnienie obu deklaracji, podpisanie i wysłanie ich w formie skanu na adres psip@psip.org.pl lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska Sekcji EFT do pobrania: