Seminaria

Sobotnie seminaria PSIP to spotkania dla praktyków i badaczy zajmujących się psychoterapią oraz pokrewnymi jej dziedzinami. Naszym celem nie jest tworzenie nowego podejścia czy szkoły psychoterapii. Chcemy umożliwić osobom reprezentującym różne środowiska i sposoby myślenia spotkanie oraz wymianę wiedzy. Jesteśmy przekonani, że nie ma jednej uniwersalnej metody leczenia zaburzeń psychicznych, że potrzebne jest łączenie dorobku licznych szkół psychoterapii oraz naukowej psychologii, medycyny, filozofii.

Tradycją seminariów PSIP jest dyskusja z osobami mającymi znaczące osiągnięcia w dziedzinie psychoterapii. Będziemy dążyć do poruszenia zagadnień mających znaczenie dla praktyki klinicznej w oparciu o doświadczenia panelistów, opisy przypadków oraz badania naukowe.