TOWARZYSTWA I ZESPOŁY ZAJMUJĄCE SIĘ INTEGRACJĄ W PSYCHOTERAPII NA ŚWIECIE