Współpraca

  • z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

PTPOW