IV International Conference

Integracja Psychoterapii:
badania, doświadczenia, perspektywy

29-31 maja 2020 r.

 

Zapraszamy na kolejną konferencję organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii. Tym razem tematem przewodnim będzie „Integracja psychoterapii: badania, doświadczenia, perspektywy”.

Różne modele psychoterapii mają swoje empiryczne i naukowe podstawy. Ciągle jednak rodzą się pytania, zarówno wśród praktyków, jak osób poszukujących pomocy, dotyczące skuteczności psychoterapii. Na konferencji chcemy rozmawiać o najnowszych trendach opartych na badaniach naukowych oraz doniesieniach klinicystów, zastanowić się nad kluczowymi czynnikami wpływającymi na jakość leczenia. Chcemy pomyśleć o roli integracji psychoterapii, jej wpływu na zwiększenie skuteczności naszej pracy.

Na naszych trzech poprzednich konferencjach gościliśmy najwybitniejszych współczesnych badaczy, twórców i praktyków psychoterapii. Byli to m.in. Martha Stark, Stanley B. Messer, Leslie Greenberg, Louis Castonguay, Gianni Francesetti, Michael Lambert, John Norcross, Kenneth Frank, George Silberschatz. W maju 2020 chcemy podtrzymać międzynarodowy charakter naszej debaty.