Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii PSIP powstało w 2008 roku z inicjatywy praktykujących psychoterapeutów, wykładowców akademickich oraz studentów psychologii w celu propagowania idei integracji w psychoterapii wśród terapeutów i naukowców polskich. Naszym celem jest umożliwienie praktykom psychoterapii poszerzania umiejętności i wiedzy.

Za nami seria udanych seminariów – spotkań z przedstawicielami świata nauki i psychoterapii. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z nami: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Nancy McWilliams, prof. Piotr Oleś, prof. Ferruccio Osimo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zorganizowane przez PSIP konferencje międzynarodowe – w 2010 i 2014 roku.

Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się propagatorzy różnych nurtów psychoterapeutycznych, a także różnych podejść do samej integracji w psychoterapii.

Osoby zainteresowane integracją w psychoterapii zapraszamy do współpracy.