Analiza przypadku psychoterapii – Spojrzenie z różnych perspektyw

Data: 07/04/2018

Czas i miejsce: godz. 10:00 – 13:00, Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40 , Warszawa (bud. C, s. 3310, 3 piętro)

Ktoś kiedyś powiedział – „przestańmy się uczyć na błędach, zacznijmy na uniwersytetach” Uniwersytetów mamy coraz więcej, studentów i absolwentów również. Mimo to, ciągle warto pamiętać o starej, wypróbowanej metodzie wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Wszyscy czasem się mylimy lub jesteśmy nieskuteczni – zdarza się to nawet najlepszym terapeutom.

Seminarium będzie poświęcone rozumieniu i przezwyciężaniu niepowodzeń w psychoterapii. Do wspólnej analizy i dyskusji wybraliśmy proces nieudanej terapii prowadzonej przez znanego i szanowanego psychoterapeutę i badacza psychoterapii J.C. Norcrossa opisany przez Kottlera i Carlsona w książce „Nieudana terapia”. Moderatorem seminarium będzie prof. Czesław Czabała – orędownik integracji i wytrwały poszukiwacz czynników leczących w psychoterapii.

Paneliści to Krzysztof Ciepliński, Maria Marquardt oraz Renata Mizerska. Cała trójka pracuje w ujęciu integracyjnym. Pierwszy z wyżej wymienionych jest psychodramatystą o egzystencjalnej wrażliwości. Bliskie jest mu rozumienie psychoterapii jako procesu nabywania i reflektowania nowego doświadczenia. W swojej praktyce często odwołuje się do zasobów i potencjału do zmiany pozostających w dyspozycji pacjenta. Maria Marquardt w pracy wychodzi z systemowego rozumienia pacjenta. Chętnie sięga po ericksonowskie metody pracy. Renacie Mizerskiej szczególnie bliska jest relacyjna psychoterapia Gestalt. Chętnie korzysta podejścia skoncentrowanego na emocjach oraz z technik pracy poprzez ciało.

Paneliści zainicjują wspólne poszukiwanie nowych pomysłów na pracę z opisanym pacjentem. Każde podejście ma swoją specyfikę wyłaniania figur w procesie psychoterapii. W trakcie seminarium będziemy dyskutować o tym, co jeszcze my terapeuci moglibyśmy zaoferować pacjentowi w celu zainicjowania poprawy, a także o tym, co być może wykracza poza nasze możliwości pomagania. Mamy nadzieję, że spojrzenie z perspektywy poszczególnych podejść stworzy klimat inspirującego namysłu nad procesem psychoterapii. Rzeczy widziane z różnych stron wyglądają różnie. Czasem co innego widzimy spoglądając ze wschodu, co innego z zachodu lub południa… Krótko mówiąc, zapowiadamy prawdziwą burzę mózgów, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy!

Prowadzący:

M.Marquardt zdjęcie

Maria Marquardt
– jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ma certyfikat psychoterapeuty (nr 128), trenera drugiego stopnia (nr 295) i superwizora psychoterapii (nr102 ) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Brała udział w licznych szkoleniach za granicą między innymi ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w ZIST .
Prowadzi psychoterapię w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim, superwizję, szkolenia terapeutów. Jest założycielką Katowickiego Instytutu Psychoterapii.
Należy i aktywnie uczestniczy w działalności:
– Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
– Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii
– Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii
– Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
– Jest mężatką. Ma pięcioro dzieci.

K.Ciepliński www photo

Dr Krzysztof Mariusz Ciepliński
Psycholog, psychoterapeuta, trener; adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL; terapeuta w PZP SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz Centrum Psychoterapii i Szkoleń PNEUMA w Lublinie; certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie (PIP) oraz Psychodrama Association for Europe (PAFE), trener tych organizacji; członek zarządów: PIP, Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii oraz The European Federation of Psychodrama Training Organizations (FEPTO) (2015- ), wiceprezydent tej organizacji (2017-); członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym SNP PTP (2017-)
Autor publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych oraz współorganizator kilku międzynarodowych wydarzeń naukowych z zakresu psychoterapii, psychodramy i psychologii zdrowia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach kursów psychoterapii akredytowanych przez SNP PTP. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, pasjonat przyrody, wędkarz, numizmatyk.

rentata_mizerskaRenata Mizerska
Certyfikowany psychoterapeuta, psycholog. Absolwentka SWPS oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Brała udział w specjalistycznych szkoleniach m.in.: psychopatologii w ujęciu Gestalt, terapii skoncentrowanej na emocjach i psychoonkologii. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu Gestalt, terapię opartą na uważności MBCT-Ca, warsztaty pracy poprzez ciało. Współpracuje z Poradnią Psychoonkologii w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP). Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Rady Psychoterapii. Szczególnie bliskie są jej projekty w obszarze integracji i popularyzacji psychoterapii. Lubi podróżować, tańczyć flamenco.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.