Lista terapeutów ISTDP po ukończonym całościowym 3 – letnim szkoleniu Core Training

*na liście są dane osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie 
*warunkiem znalezienia się na liście jest członkostwo w PSIP oraz w Sekcji ISTDP
*IEDTA – International Experiential Dynamic Therapy Association – międzynarodowa organizacja zrzeszająca i certyfikująca terapeutów, nauczycieli i superwizorów ISTDP
*PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – polskie organizacje zrzeszające i certyfikujące terapeutów, trenerów oraz superwizorów 

Imię i nazwisko Miasto Nr telefonu
adres e-mail
Strona www
ośrodka
Czy jest nauczy-cielem ISTDP Czy jest
super-
wizo-
rem
ISTDP
Czy jest
super-
wizo-
rem
PTP,
inne
Adamowicz
Zofia
Warszawa 607 975 394
zosiaa@impan.pl
tak tak w trakcie
certy-
fikacji, Polskie
Towa-
rzystwo
Psychiat-
ryczne
Biernacka
Joanna
Toruń 791 909 618
kontakt@
joannabiernacka.com
joannabiernacka.com
Bulanda Paweł Warszawa 608 658 211
pbulanda
@gmail.com
Dawidziuk – Łęczycka Anna Warszawa 790 200 724
horyzonty@istdp-terapia.pl
istdp-terapia.pl tak,
certyfikat
tak, w
trakcie
certyfikacji
Drażyńska Marta Wrocław 693 435 344
mdrazynska
@gmail.com
psycheland.pl
Gehrke
Renata
Gdańsk 602 666 047
renata.gehrke
@gmail.com
polskiinstytutistdp.pl
Górny
Danuta
Iława 502 166 567
gabinetdg@gmail.com
Jaworski
Leszek
Warszawa 505 605 625
kontakt
@osrodekistdp.pl
www.osrodekistdp.pl tak, w trakcie
certyfikacji
tak, w trakcie
certyfikacji
Judycka
Anna
Warszawa
Piastów
508 348 845
ajudycka@wp.pl
istdp-terapia.pl
psychoterapia.
judycka.pl
Kamińska Agnieszka Gdańsk 506 062 088
akgabinet@wp.pl
polskiinstytutistdp.pl
Kołodziejek
Małgorzata
Warszawa 501 087 247
malgorzata.kolodziejek
@psychoterapiaistdp
.com

m.kolodziejek@wp.pl
psychoterapiaistdp.com tak
Kulikowska Lidia Joanna Warszawa 725 634 966 psychoterapia-istdp.pl tak tak
Kuriata
Marzena
Łomianki 604 865 243
marzena.kuriata
@wp.pl
psychoterapia-zapraszam.pl
Mazurkiewicz
Aneta
Warszawa 501 204 444
aneta.mazurkiewicz@
ascendo.pl
psychosfery.pl
ascendo.pl
tak, w
trakcie
certyfikacji
tak
Nowakowska
Hanna
Warszawa 601 770 640
psychoterapeuta
@wp.pl
terapeuta.pl w trakcie certy-
fikacji,
Polskie
Towa-
rzystwo
Psycholo-
giczne
Orzechowska
Agata
Warszawa
Otwock
Warszawa 511 417 765
Otwock 609 124 464
orzechowska.agata
75@gmail.com
www.istdp-terapia.pl
www.facebook.com/
people/Wyspa-
O%C5%9Brodek-Psychoterapii/
100064034774944/
Pachulska
Renata
Gdańsk 605 228 711
p.renata@vp.pl
ncm.com.pl/gdynska/
Pańko
Rafał
Warszawa 534 475 656
rafpanko@gmail.com
istdp-terapia.pl
Porębowicz –
Dörsmann
Anna
Warszawa 604 732 366
aporebowicz@gmail.
com
psychosfery.pl
Pronobis – Szczylik Justyna Warszawa 601 231 111
justyna.pronobis.
szczylik
@gmail.com
tak,
certyfikat
tak, w trakcie certyfikacji super-
wizor
psycho-
onkologii
Sikora – Rozińska
Monika
Gdynia 512 382 221 
m.rozinska@onet.eu
Świerczyńska
Oksana
Warszawa 500 236 145
oksana
@humanebiznes.pl
istdp-terapia.pl
Uściłowska
Anna
Warszawa 510 217 869
a.uscilowska
@gmail.com
annau.pl
Wojdan
Lena
Warszawa 607 777 795
lenawojdan@o2.pl
psychosfery.pl
Wojnarowska
Małgorzata
Warszawa 729 993 903
kontakt
@centrumdecyzja.pl
centrumdecyzja.pl
Wróbel – Sucharska
Gorgonia
Bydgoszcz
Sępólno Krajeńskie
601 171 229
gw01@wp.pl
delta-psychoterapia.pl tak,
certyfikat
IEDTA
tak certyfikat Polskie
Towa-
rzystwo
Psycholo-
giczne
Załoga
Beata
Warszawa beataz@mp.pl tak tak
Zborowska – Gordowy Alicja Sopot
Malbork
602 777 785
psycholog.istdp
@gmail.com
psychoterapia-pomorskie.pl tak tak,
w trakcie certyfikacji