Strona Główna Sekcji ISTDP

SEKCJA ISTDP

W dniu 19 listopada 2022 roku w Pracowni Horyzonty w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sekcji ISTDP, podczas którego został powołany nowy Zarząd w składzie: Oksana Świerczyńska Przewodnicząca Zarządu oraz Anna Judycka, Hanna Nowakowska i Justyna Pronobis – Szczylik.

Zarząd Sekcji ISTDP

W skład komisji rewizyjnej weszli: Anna Dawidziuk-Łęczycka, Agata Orzechowska i Rafał Pańko.

Członkowie PSIP, którzy chcą zapisać się do Sekcji ISTDP i ukończyli całościowe szkolenie Core Training ISTDP, a także pracują w tym nurcie, mogą złożyć deklarację członkowską Sekcji ISTDP w siedzibie Sekcji ISTDP (03-932 Warszawa ul. Katowicka 18).

Osoby, które chcą zostać członkami Sekcji ISTDP a nie należą do PSIP, powinny najpierw zostać członkami PSIP a następnie złożyć deklarację członkowską do Sekcji ISTDP.

Skany obu deklaracji można również przesyłać drogą mailową na adres PSIP:
e-mail: psip@psip.org.pl

Mamy nadzieję, że Sekcja ISTDP pozwoli nam na wspólne rozwijanie naszej wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych i żywą wymianę doświadczeń oraz dbanie o wizerunek podejścia ISTDP jako profesjonalnego nurtu psychoterapeutycznego.

Zarząd Sekcji ISTDP
Oksana Świerczyńska, Anna Judycka, Hanna Nowakowska i Justyna Pronobis – Szczylik


W dniu 6 maja 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji ISTDP przy PSIP. W wyniku głosowania przez członków założycieli (szesnaście osób) został wybrany Zarząd Sekcji ISTDP w składzie: Leszek Jaworski, Łukasz Kubiak, Beata Załoga. Przewodniczącą Zarządu Sekcji ISTDP została wybrana Beata Załoga. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Aneta Mazurkiewicz, Gorgonia Wróble-Sucharska, Justyna Pronobis-Szczylik.
Powstanie naszej Sekcji ISTDP spotkało się z ciepłym przyjęciem i uznaniem ze strony znanych nam nauczycieli ISTDP (Jona Fredericksona, Patrycji Coughlin, Allana Abbassa, Kristin Osborn oraz innych znaczących osób na forum IEDTA).