STRUKTURA – SEKCJA ISTDP

SEKCJA ISTDP

Zarząd Sekcji ISTDP

Oksana Świerczyńska

Oksana Świerczyńska

Przewodnicząca Zarządu Sekcji ISTDP
Anna Judycka

Anna Judycka

Hanna Nowakowska

Hanna Nowakowska

Justyna Pronobis-Szczylik

Justyna Pronobis-Szczylik

Komisja Rewizyjna

Anna Dawidziuk-Łęczycka
Agata Orzechowska
Rafał Pańko