Zostań członkiem PSIP

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia prosimy o
wypełnienie znajdującej się na dole strony deklaracji członkowskiej PSIP.
Należy wysłać ją drogą mailową w formie czytelnego skanu na adres psip@psip.org.pl lub
pocztą na adres naszej siedziby. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie
podpisów dwóch osób wprowadzających – członków PSIP – oraz zatwierdzenie
kandydatury przez Zarząd. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia prosimy o
wpłatę składki członkowskiej na konto:

Polskie
Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
06 2490 0005 0000 4530 4232 9901

Wysokość składki rocznej: 100 PLN

Osoby, które chciałyby należeć do Sekcji ISTDP lub Sekcji EFT,
prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą na adres
siedziby Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej danej sekcji.
Wzory deklaracji znajdują się na dole strony.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków danej sekcji jest
wcześniejsze uzyskanie statusu członka PSIP.

Wszelkie informacje o naszej działalności znajdują się w statucie PSIP. Dodatkowe
informacje można uzyskać pisząc na adres:psip@psip.org.pl.

Wzory deklaracji członkowskich do pobrania: