Integracja psychoterapii. Teoria i praktyka.

Zapraszamy na seminarium, które będzie dialogiem między teorią a praktyką, odwołującym się do przeszłości i teraźniejszości psychoterapii. Wiadomo z badań, że psychoterapia działa, oraz że główne podejścia do jej stosowania wykazują porównywalną skuteczność. Wciąż jednak nie udaje się pomóc wielu pacjentom, część z nich przedwcześnie przerywa leczenie. Mamy więc pole do rozwoju. Propozycją umożliwiającą doskonalenie praktyki psychoterapeutycznej jest integracja psychoterapii, ale jest to zadanie złożone i wymagające. Pracuje nad nim od lat wiele osób. Chcemy wspólnie pochylić się nad ich dorobkiem oraz odnieść go do naszej codziennej pracy terapeutycznej. 

Seminarium będzie składać się z dwóch części:

1. Teoretycznej, podczas której Anna Uściłowska poprowadzi wykład “Integracja jako teraźniejszość i przyszłość psychoterapii. Znaczące koncepcje.” Przedstawi w nim najnowsze i najciekawsze opracowania dotyczące integracji psychoterapii. Refleksje o tym, co ogranicza a co wspiera rozwój psychoterapii jako dyscypliny, a także wyniki badań wskazujących jakie oddziaływania zwiększają jej skuteczność. Przedstawione zostaną także propozycje zmniejszania dystansu dzielącego naukowców i klinicystów tak by potrzeby jednej i drugiej grupy mogły zostać uwzględnione. Autorka omówi również wybrane przez siebie najbardziej znaczące podejścia do integracji w psychoterapii.
2. Praktycznej, zatytułowanej “Objawy pochodzące z ciała”, poświęconej superwizji przypadku, pod kierunkiem Ewy Chalimoniuk, która podzieli się swoim rozumieniem pracy z takimi objawami w terapii opartej na relacji. Zaprosi również do rozmowy o prowadzeniu terapii tego typu problemów w innych podejściach terapeutycznych, w celu wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie wzajemnie, które są jednymi z głównych postulatów nurtu integracji psychoterapii.

Termin: 18 stycznia 2020 r. w godz. 10:00 – 12:30
Miejsce: Warszawa, ul. Katowicka 18.

Ewa Chalimoniuk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Resocjalizacji. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami po stracie /żałoba/ oraz pomocy osobom w kryzysie i nieprzeżytą traumą. Ukończyła Studium Terapii Rodzin. Wiele lat prowadziła zajęcia w SWPS. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową korzystając z różnych podejść teoretycznych. W latach 2009-2011 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii.

Anna Uściłowska

Psycholog, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pracuje w obszarze pomagania i pomocy psychologicznej od 2002 roku. Początkowo jej doświadczenie obejmowało zatrudnienie w obszarze ochrony zdrowia i edukacji. W roku 2007 rozpoczęła pracę w zawodzie psychoterapeuty, którą kontynuuje do dziś.
Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz trzyletnie szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, która jest podejściem uwzględniającym ciało w procesie psychoterapii. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Association for Psychotherapy.
Zajmuje się również tłumaczeniem ustnym angielskojęzycznych szkoleń dla psychoterapeutów. Przetłumaczyła z języka angielskiego część rozdziałów w podręczniku “Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej”.