Konferencja PSIP i APS

Szanowni Państwo,

III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i Akademii Pedagogiki Specjalnej dobiegła końca. Był to dla nas niezwykle intensywny czas pełen refleksji, wzruszeń i radości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Miło było nam słyszeć, że te trzy konferencyjne dni były dla Państwa owocne i umożliwiły wiele ciekawych spotkań, a poruszane tematy były ważne dla środowiska psychoterapeutów.

Podczas pierwszego dnia Konferencji mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z istotnymi dla naszej pracy wynikami badań oraz wytycznymi dotyczącymi zasad stosowania i integrowania technik terapeutycznych. Drugiego dnia, który poświęcony był integracji w praktyce, polscy i zagraniczni prelegenci przedstawili przykłady kliniczne umożliwiające wgląd w przebieg pracy terapeutycznej w ujęciu różnych podejść teoretycznych. Ostatniego dnia Konferencji weryfikowaliśmy efektywność pracy terapeutycznej i zastanawialiśmy się, jak tę efektywność zwiększać. Ostatnim elementem naszego spotkania była dyskusja nad tym, na ile i jak psychoterapeuta powinien uwzględniać dziejące się wokół procesy społeczne.

Dziękujemy naszym zagranicznym i polskim prelegentom, których wystąpienia wzbogaciły naszą wiedzę i zainspirowały do dalszego rozwoju. Bardzo ważny był wkład Akademii Pedagogiki Specjalnej, wraz z którą organizowaliśmy tegoroczną Konferencję. Na koniec chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim wolontariuszom, dzięki którym Konferencja przebiegała tak sprawnie.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii