SEMINARIUM I (2014/2015)

4/10/2014 – CO JEST ZASADNICZYM DOŚWIADCZENIEM POMAGAJĄCYM ZOSTAĆ KOMPETENTNYM PSYCHOTERAPEUTĄ?

Seminarium poświęcone będzie dyskusji na temat doświadczeń, które w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju zawodowego psychoterapeuty. Omówione zostanie znaczenie takich doświadczeń jak psychoterapia własna, superwizja, szkolenie teoretyczne, doświadczenie zawodowe w różnych środowiskach klinicznych. Temat ten zostanie podjęty z perspektywy przedstawicieli różnych podejść psychoterapii: psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej oraz systemowej, a także grupowej.

W dyskusji podjęte zostaną pytania o to, czy i jakie znaczenie ma wykształcenie kandydata na psychoterapeutę:

  • Czy wykształcenie psychologiczne sprawia, że adept psychoterapii będzie bardziej kompetentny niż absolwent innych kierunków studiów? 
  • Czy specjalizacja psychologa klinicznego, specjalizacja w psychiatrii czy doktorat w dziedzinie psychopatologii i psychoterapii istotnie wzmacnia kompetencje psychoterapeutyczne? 
  • Czy wykształcenie politechniczne jest przeszkodą na drodze do zostania psychoterapeutą? 

 

Dyskutanci zastanowią się również nad rozwojem zawodowym psychoterapeuty pracującego w nurcie integracyjnym. Czy szkolenie w pierwszej kolejności w jednym podejściu jest korzystniejsze, czy mniej korzystne od szkolenia prezentującego najpierw ogólne podstawy psychoterapii?

Podjęta zostanie również dyskusja nad optymalnymi propozycjami edukacyjnymi dla psychoterapeuty. Omówiona zostanie propozycja profesora Eugenijusa Laurinaitisa – prezydenta European Association for Psychotherapy – obowiązkowego, wstępnego rocznego kursu z różnych modalności dla kandydatów do pełnego szkolenia w psychoterapii.

 

W dyskusji udział wezmą m. in. prof. Katarzyna Schier, prof. Barbara Tryjarska, Maria Król-Fijewska,Jerzy Dmuchowski oraz dr Paweł Holas. Dyskusję poprowadzą Zofia Milska-Wrzosińska oraz dr Rafał Styła.

CZAS I MIEJSCE: GODZ. 10:00 – 13:00 UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Cały cykl (5 spotkań) (przelew na konto) 140 zł 180 zł 260 zł
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

SEMINARIA PANELOWE „IDEE INTEGRACYJNE”

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii zaprasza na cykl pięciu seminariów panelowych pt. „Idee integracyjne” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii w roku akademickim 2014/2015. Pierwsze z nich odbędzie się 17 stycznia 2015 w godz. 10.00-13.00 na Katowickiej 18 w Warszawie.
Temat  spotkania trzeciego już spotkania:

 

STOSOWANIE INTEGRACJI W PRAKTYCE KLINICZNEJ. PRZYKŁADY, WĄTPLIWOŚCI, ROZWIĄZANIA.

 

Zaprosimy praktykujących psychoterapeutów różnych modalności do podzielenia się przykładami zastosowania innych podejść w swojej pracy terapeutycznej.

Spróbujemy w ten sposób znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
W jakich przypadkach integracja podejść okazuje się skuteczna, a kiedy budzi wątpliwości?
Kiedy i jak wprowadzać techniki z innych orientacji teoretycznych?
Jakie warunki powinny zostać spełnione przy łączeniu ze sobą różnych podejść?

 

Cena uczestnictwa w całości cyklu (5 spotkań) wynosi 140 zł dla członków PSIP oraz 260 zł dla pozostałych osób. Cena udziału w jednej dyskusji panelowej wynosić będzie 35 zł dla członków PSIP i 70dla pozostałych osób.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę na konto stowarzyszenia nr konta: 06 2490 0005 0000 4530 4232 9901.