SEMINARIA PANELOWE „IDEE INTEGRACYJNE”

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii zaprasza na cykl pięciu seminariów panelowych pt. „Idee integracyjne” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii w roku akademickim 2014/2015. Pierwsze z nich odbędzie się 17 stycznia 2015 w godz. 10.00-13.00 na Katowickiej 18 w Warszawie.
Temat  spotkania trzeciego już spotkania:

 

STOSOWANIE INTEGRACJI W PRAKTYCE KLINICZNEJ. PRZYKŁADY, WĄTPLIWOŚCI, ROZWIĄZANIA.

 

Zaprosimy praktykujących psychoterapeutów różnych modalności do podzielenia się przykładami zastosowania innych podejść w swojej pracy terapeutycznej.

Spróbujemy w ten sposób znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
W jakich przypadkach integracja podejść okazuje się skuteczna, a kiedy budzi wątpliwości?
Kiedy i jak wprowadzać techniki z innych orientacji teoretycznych?
Jakie warunki powinny zostać spełnione przy łączeniu ze sobą różnych podejść?

 

Cena uczestnictwa w całości cyklu (5 spotkań) wynosi 140 zł dla członków PSIP oraz 260 zł dla pozostałych osób. Cena udziału w jednej dyskusji panelowej wynosić będzie 35 zł dla członków PSIP i 70dla pozostałych osób.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę na konto stowarzyszenia nr konta: 06 2490 0005 0000 4530 4232 9901.