SEMINARIUM I (2014/2015)

4/10/2014 – CO JEST ZASADNICZYM DOŚWIADCZENIEM POMAGAJĄCYM ZOSTAĆ KOMPETENTNYM PSYCHOTERAPEUTĄ?

Seminarium poświęcone będzie dyskusji na temat doświadczeń, które w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju zawodowego psychoterapeuty. Omówione zostanie znaczenie takich doświadczeń jak psychoterapia własna, superwizja, szkolenie teoretyczne, doświadczenie zawodowe w różnych środowiskach klinicznych. Temat ten zostanie podjęty z perspektywy przedstawicieli różnych podejść psychoterapii: psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej oraz systemowej, a także grupowej.

W dyskusji podjęte zostaną pytania o to, czy i jakie znaczenie ma wykształcenie kandydata na psychoterapeutę:

  • Czy wykształcenie psychologiczne sprawia, że adept psychoterapii będzie bardziej kompetentny niż absolwent innych kierunków studiów? 
  • Czy specjalizacja psychologa klinicznego, specjalizacja w psychiatrii czy doktorat w dziedzinie psychopatologii i psychoterapii istotnie wzmacnia kompetencje psychoterapeutyczne? 
  • Czy wykształcenie politechniczne jest przeszkodą na drodze do zostania psychoterapeutą? 

 

Dyskutanci zastanowią się również nad rozwojem zawodowym psychoterapeuty pracującego w nurcie integracyjnym. Czy szkolenie w pierwszej kolejności w jednym podejściu jest korzystniejsze, czy mniej korzystne od szkolenia prezentującego najpierw ogólne podstawy psychoterapii?

Podjęta zostanie również dyskusja nad optymalnymi propozycjami edukacyjnymi dla psychoterapeuty. Omówiona zostanie propozycja profesora Eugenijusa Laurinaitisa – prezydenta European Association for Psychotherapy – obowiązkowego, wstępnego rocznego kursu z różnych modalności dla kandydatów do pełnego szkolenia w psychoterapii.

 

W dyskusji udział wezmą m. in. prof. Katarzyna Schier, prof. Barbara Tryjarska, Maria Król-Fijewska,Jerzy Dmuchowski oraz dr Paweł Holas. Dyskusję poprowadzą Zofia Milska-Wrzosińska oraz dr Rafał Styła.

CZAS I MIEJSCE: GODZ. 10:00 – 13:00 UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Cały cykl (5 spotkań) (przelew na konto) 140 zł 180 zł 260 zł
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.