KACZKA CZY KRÓLIK CZYLI PO CO TERAPEUCIE „DOM” (CZYM JEST I KU CZEMU INTEGRACJA PSYCHOTERAPII ZMIERZA)

CZAS I MIEJSCE: 10 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 10:00-13:00, UL. KATOWICKA 18

 

W trakcie pierwszego seminarium otwierającego cykl „Integracja a praktyka psychoterapii”, dyskutanci podzielą się własnymi przemyśleniami nad charakterem i kierunkiem integracji w psychoterapii. Wprowadzeniem do dyskusji będzie referat prof. Krystyny Drat-Ruszczak, w ramach którego autorka przedstawi swoje refleksje nad treścią, formą i znaczeniem tzw. psychoterapii integracyjnej. Współczesne przesunięcie w kierunku terapii integracyjnej zostanie rozważone w kilku aspektach:

    • – jego historii: od podejścia  „nie do pomyślenia” do uznawania go niemal za standard;
    • – jego aktualnych wcieleń i ich znaczeń. Czy możliwe jest podejście  integracyjne bez wyjściowego „domowego” paradygmatu?
    • – jego przyszłości – możliwych kierunków, w których zmierza.

Prelegentka odniesie się m.in. do stanowiska Hoffartów (Hoffart i Hoffart, 2014) wobec wpływu teorii klinicznej na rozumienie problemu klienta i interwencję terapeutyczną oraz  do poglądów Paula Wachtela (1997,2010) dotyczących zastosowania interwencji pochodzącej z innego paradygmatu niż własny, a jego wpływu na ten ostatni. Proces ten będzie dyskutowany na przykładach przeobrażeń (ewolucji) psychoanalizy i paradygmatu poznawczo-behawioralnego (wpływ tzw. trzeciej fali terapii poznawczo – behawioralnych). W swoim wystąpieniu autorka będzie zastanawiać się nad kryteriami integracji asymilacyjnej i teoretycznej oraz nad pytaniem po co terapeucie „dom”.

Koreferat przedstawi prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro.

Organizacja: Zofia Milska-Wrzosińska i Renata Mizerska.

 

SYLWETKI PRELEGENTÓW

 

aaaaDr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. SWPS

kierownik Katedry Zastosowań Psychologii i Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Wydziale w Sopocie. Interesuje się wpływem zmian społecznych na współczesne zaburzenia osobowości, psychopatologią Ja, diagnozą psychologiczną i psychoterapią, znaczeniem metafory i bajek. Jej prace dotyczą pojęć psychoanalizy, mechanizmów schizofrenii, narcyzmu i psychospołecznych determinant uciszania się kobiet. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu we Fromborku i  „Srebrzysko” w Gdańsku.

 

bogdan de barbaroProf. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1973 roku. Kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista psychiatrii. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: terapia rodzin w schizofrenii, postpsychiatria.

 

 Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.