POWOŁANIE NOWEGO ZARZĄDU SEKCJI ISTDP

Z radością informujemy, że w dniu 19 listopada 2022 roku w Pracowni Horyzonty w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sekcji ISTDP, podczas którego został powołany nowy Zarząd w składzie: Oksana Świerczyńska Przewodnicząca Zarządu oraz Anna Judycka, Hanna Nowakowska i Justyna Pronobis – Szczylik.

Zarząd Sekcji ISTDP

W skład komisji rewizyjnej weszli: Anna Dawidziuk-Łęczycka, Agata Orzechowska i Rafał Pańko.

Czytaj więcej: Powołanie Sekcji ISTDP