Czym jest ISTDP? Wywiad z Jonem Fredericksonem

Zarząd Sekcji ISTDP uruchomił kanał na YouTube, na którym został zamieszczony wywiad z Jonem Fredericksonem, na temat czym jest ISTDP. Zapraszamy do obejrzenia.

Zgoda na zamieszczenie danych osobowych na stronie Sekcji ISTDP

Koleżanki i Koledzy,

W trosce o dostępność terapii ISTDP dla pacjentów, tworzymy listę terapeutów ISTDP, którą chcemy zamieścić na stronie Sekcji, w zakładce „Lista terapeutów ISTDP”. Potrzebujemy Waszych aktualnych danych i zgody na ich zamieszczenie na stronie. Prosimy tych z Was, którzy ukończyli całościowe szkolenie Core Training ISTDP i pracują w tym nurcie oraz są członkami PSIP i Sekcji ISTDP o nadsyłanie aktualnych danych osobowych wraz ze zgodą na adres Sekcji: 

e-mail: istdp.psip@gmail.com

Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych: imię i nazwisko,
miasto w którym przyjmuję pacjentów; danych kontaktowych: numer
telefonu/ adres e-mail/ strona www oraz informacji czy jestem
nauczycielem lub/i superwizorem metody ISTDP, na stronie Sekcji ISTDP w
zakładce Lista terapeutów ISTDP”

Podpis 


Zarząd Sekcji ISTDP

 

POWOŁANIE NOWEGO ZARZĄDU SEKCJI ISTDP

Z radością informujemy, że w dniu 19 listopada 2022 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sekcji ISTDP, podczas którego został powołany nowy Zarząd w składzie: Oksana Świerczyńska Przewodnicząca Zarządu oraz Anna Judycka, Hanna Nowakowska i Justyna Pronobis – Szczylik.

Zarząd Sekcji ISTDP

W skład komisji rewizyjnej weszli: Anna Dawidziuk-Łęczycka, Agata Orzechowska i Rafał Pańko.

Czytaj więcej: Powołanie Sekcji ISTDP

Psychoterapia grupowa z elementami ISTDP

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Leszka Jaworskiego – członka Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii oraz Sekcji ISTDP.

W swoim artykule autor odnosi się do autorskiego sposobu prowadzenia krótkoterminowych grup terapeutycznych z elementami ISTDP, który ukształtował się w trakcie poszukiwania nowych, bardziej efektywnych, sposobów pracy z grupami.

Psychoterapia grupowa z elementami ISTDP – Leszek Jaworski.