Zgoda na zamieszczenie danych osobowych na stronie Sekcji ISTDP

Koleżanki i Koledzy,

W trosce o dostępność terapii ISTDP dla pacjentów, tworzymy listę terapeutów ISTDP, którą chcemy zamieścić na stronie Sekcji, w zakładce „Lista terapeutów ISTDP”. Potrzebujemy Waszych aktualnych danych i zgody na ich zamieszczenie na stronie. Prosimy tych z Was, którzy ukończyli całościowe szkolenie Core Training ISTDP i pracują w tym nurcie oraz są członkami PSIP i Sekcji ISTDP o nadsyłanie aktualnych danych osobowych wraz ze zgodą na adres Sekcji: 

e-mail: istdp.psip@gmail.com

Treść zgody:

„Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych: imię i nazwisko,
miasto w którym przyjmuję pacjentów; danych kontaktowych: numer
telefonu/ adres e-mail/ strona www oraz informacji czy jestem
nauczycielem lub/i superwizorem metody ISTDP, na stronie Sekcji ISTDP w
zakładce Lista terapeutów ISTDP”

Podpis 


Zarząd Sekcji ISTDP