SEMINARIUM III (2014/2015)

17/01/2015 – STOSOWANIE INTEGRACJI W PRAKTYCE KLINICZNEJ. PRZYKŁADY, WĄTPLIWOŚCI, ROZWIĄZANIA.

Podczas tego seminarium zajmiemy się kwestią przejścia od teorii do praktyki integracji w psychoterapii. Zaprosimy praktykujących psychoterapeutów różnych modalności do podzielenia się przykładami zastosowania innych podejść w swojej pracy terapeutycznej. Spróbujemy w ten sposób znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

W jakich przypadkach integracja podejść okazuje się skuteczna, a kiedy budzi wątpliwości?
Kiedy i jak wprowadzać techniki z innych orientacji teoretycznych?
Jakie warunki powinny zostać spełnione przy łączeniu ze sobą różnych podejść?

Udział potwierdzili już:

Anna Król – Kuczkowska
Maria Marquardt – psycholog, psychoterapeuta – certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 128), licencjonowany trener PTP – rekomendacja II stopnia, superwizor – aplikant SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 295). Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (zaświadczenie nr 2) oraz dwuletnie międzynarodowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Od wielu lat zajmuje się psychoterapią ericksonowską, prowadząc psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową. Przez 12 lat kierowała filią Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach, obecnie kieruje Katowickim Instytutem Psychoterapii. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii. Posiada rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Daniel Rosiński – po skończeniu studiów w 1983 roku rozpoczął pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako psychoterapeuta. Szkolił się i pracował w Ośrodku Synapsis, oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył również czteroletnie szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. W 1994 roku uzyskał licencję psychoterapeuty, trenera oraz superwizora psychoterapii i treningu psychologicznego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. W swojej pracy integruje podejście humanistyczno-egzystencjalne z psychoanalitycznym, systemowym i poznawczym. Od 1978 roku uprawia, a od 1985 jest nauczycielem Chi kung, Tai chi chuan i Kung fu. Od 1995 roku wspólnie z żoną prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Beata Rosińska – pracę zawodową rozpoczynała w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, pracowała w Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji Psychologicznej „Spotkanie”, na Uniwersytecie Warszawskim, w Fundacji Rodzić po Ludzku. Od 1995 roku wspólnie z mężem prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Szkoliła się w Ośrodku Terapii Środowiskowej „Saska Kępa”, w Szkole Psychoterapii i Treningu Grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Instytucie Zdrowia i Trzeźwości oraz w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. W swojej pracy integruje podejście humanistyczno-egzystencjalne z psychoanalitycznym, systemowym i poznawczym. Od 1992 roku uprawia Chi kung i Tai chi chuan.

Dsykusję panelową poprowadzą: Anna Uściłowska i Renata Mizerska

CZAS I MIEJSCE: GODZ. 10:00 – 13:00 UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

TABELA OPŁAT

Członkowie PSIP Studenci i uczestnicy 4-letniego szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Pozostałe osoby
Pojedyncze spotkanie (przelew na konto) 35 zł 40 zł 70 zł
Opłata na miejscu 40 zł 50 zł 80 zł

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.