Walne Zgromadzenie

Kończący kadencję Zarząd PSIP zwołuje Walne Zgromadzenie podczas którego przeprowadzone zostaną wybory nowych władz Stowarzyszenia.

Data i miejsce:

  • 07.04.2018 (sobota)
  • godz.13:30
  • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 (Akademia Pedagogiki Specjalnej, bud. C, s. 3310, 3 piętro)

Proponowany porządek obrad zostanie rozesłany nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.