27/02/2016 – Seminarium III

INTEGRACJA W PRAKTYCE

CZAS I MIEJSCE: 27 LUTEGO, GODZ. 10:00-13:00, UL. KATOWICKA 18, WARSZAWA

 

Organizator Zofia Milska-Wrzosińska. Wystąpią Michał Jasiński (terapia koherencji), Bożena Maciek-Haściło (psychodynamiczna psychoterapia uzależnień) oraz Joanna Popławska(psychiatra, psychoterapeuta). Prelegenci opowiedzą, jak integrują różne sposoby myślenia w ramach swoich zadań zawodowych. Prezentacje będą skupiały się nie na integracji teorii, ale raczej na uwzględnianiu rozmaitych, często wzajemnie sprzecznych, perspektyw w pracy psychoterapeutycznej. Przedstawione będą przykłady praktyczne, a uczestnicy będą mieli okazje do podzielenia się własnymi dylematami.

SYLWETKI PRELEGENTÓW

Michał Jasiński – psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona. Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński. Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest wykładowcą stowarzyszonym Coherence Psychology Institute.

 

 

Bożena Maciek-Haściło – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Jest superwizorem psychoterapii uzależnienia, wykładowcą w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji – szkoła Terapeutów Uzależnień „Brok”. Członek Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, członek Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów Terapeutów Uzależnień i Współuzależnienia.

 

 

Joanna Popławska – psychiatra, psychoterapeuta. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2003-2009 związana z II Kliniką Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2010 ukończyła podstawowe szkolenie w podejściu ISTDP.
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ w Warszawie, gdzie od 2008 roku pracuje jako psychiatra. Prowadzi m.in. krótkoterminowe grupy terapeutyczne w podejściu psychodynamicznym.

 

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.